DE REFORMATIE. BREUK IN DE EUROPESE GESCHIEDENIS EN CULTUUR

Geplaatst op 17 april 2018 door Redactie
De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur
Maarten Luther door Lucas Cranach de Oudere, 1529

De Reformatie is meer dan alleen Maarten Luther.

Temidden van alle publicaties in het Lutherjaar 2017 is er een boek dat zeker de aandacht verdient, namelijk het boek De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur, onder redactie van Huib Leeuwenberg, Henk Slechte en Theo van Staalduine.

Dit boek geeft inzicht in de manier waarop er tijdens de Reformatie gedacht en gesproken werd over aspecten van de verschillende religies. Vijftien verschillende auteurs leverden een bijdrage aan dit boek dat rijk geïllustreerd en aantrekkelijk vormgegeven is. In negentien hoofdstukken nemen de auteurs de lezers mee naar de tijd van de Reformatie.

De Reformatie is meer dan alleen Maarten Luther. Met hem is zeker een nieuw tijdperk begonnen, maar de hervormingsbeweging in de zestiende eeuw is niet uit de lucht komen vallen. Al in de Late Middeleeuwen zijn er bewegingen en personen die kritiek leveren op de kerk. Zij wilden herbronning en een vernieuwing van zowel het kerkelijke als het religieuze leven. In het boek worden zij ‘voortekenen en voorlopers’ genoemd.

In de negentien hoofdstukken worden verschillende aspecten in de samenleving in de tijd van Reformatie tijd behandeld. Zo laat het hoofdstuk over de beeldende kunst in de Nederlanden van de zestiende eeuw de invloed zien die de Reformatie had op kunstwerken en op het publiek. Ook de thematiek van de kunstwerken stond onder invloed van het humanisme en de Reformatie. Het uitbeelden van het dagelijks leven in de schilderkunst kwam op. Pieter Bruegel was de eerste Nederlandse schilder die zich toelegde op het schilderen van boerentaferelen.

Er wordt een hoofdstuk gewijd aan de Beeldenstorm en er is een hoofdstuk over kerkelijke en profane muziek van voor en na de Reformatie. Per hoofdstuk wordt een onderwerp extra belicht zoals de drukpers en de Reformatie, Katharina von Bora (Luthers vrouw), joden in de Nederlanden, lutheranisme en calvinisme en het Geuzenboek van Louis Paul Boon.

De kern van de Reformatie was, volgens de auteurs, om in de godsdienstbeleving terug te gaan naar de herbronning, waarbij de bijbel, het woord van God, van het grootste belang was.

Een belangrijk en fraai vormgegeven boek over de Reformatie.


De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur.
Redactie: Huib Leeuwenberg, Henk Slechte en Theo van Staalduine.
ISBN 9789462491731
Prijs: €69,95
Uitgever: Walburg Pers, Zutphen.

Bericht geplaatst in: boekrecensie