NIEUW IN HET AANBOD VAN HET CENTRUM VOOR MONDIAAL ONDERWIJS ZIJN DE EDUFLYERS.

De EduFlyers zijn lesbrieven -elk goed voor één lesuur- die door het Centrum voor Mondiaal Onderwijs gratis worden aangeboden. De lesbrieven worden gemaakt voor de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde, economie, geschiedenis en levensbeschouwing.

Lees meer
Geplaatst op 16 november 2006

EDUFLYERS

De EduFlyers zijn lesbrieven -elk goed voor één lesuur- die door het CMO gratis worden aangeboden. De lesbrieven worden gemaakt voor de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde, economie, geschiedenis en levensbeschouwing.

Lees meer
Geplaatst op 16 november 2006