EDUFLYERS

De EduFlyers zijn lesbrieven -elk goed voor één lesuur- die door het CMO gratis worden aangeboden. De lesbrieven worden gemaakt voor de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde, economie, geschiedenis en levensbeschouwing.

Lees meer
Geplaatst op 16 november 2006

AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN VAN 2000

De presidentsverkiezingen van 2000 waren de spannendste in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Lees meer
Geplaatst op 15 november 2004 door Matthijs van den Beukel

AMERIKAANSE VERKIEZINGEN

De turbulente situatie op het wereldtoneel en Amerika’s omstreden rol daar in, en de ‘kater’ van de verkiezingen in 2000 versterken het belang dat aan deze verkiezingen wordt gehecht.

Lees meer
Geplaatst op 15 november 2004 door Michel Baartmans