WET UIT 1815 BLIJFT BESTAAN

Voorstel van D66 om Zondagswet uit 1815 af te schaffen haalt het niet.

Lees meer
Geplaatst op 9 december 2010 door Lucia Hogervorst