Kalender

-10500 v. Chr.

Einde van de IJstijd in Europa klimaat verandering Verder kolonisatie an Noord-West uropa: Noord-Frankrijk, de Nederlanden en het zuiden van Engeland Verhoging van de zeespiegel en bosgroei

-10000 v. Chr.

Door de ijscorridor tussen Azië en Amerika trekken jagers van Azië naar Amerika

-9500 v. Chr.

Door het overbejagen van de mammoet, de mastodont en nog meer dan 20 dieren sterven deze uit

-8000 v. Chr.

Ook gaat men dieren temmen om te houden als vee
In het Midden-Oosten wordt landbouw steeds vaker het voornaamste middel van bestaan
In het gebied van het huidige Turkijë wordt voor het eerst koper gebruikt
Gebruik van pijl en boog, maakt de jacht efficiënter

-6000 v. Chr.

Versiering van potten en verbetering van de kwaliteit
Gebruik van primitieve kanos voor transport en handel van dieren(huiden)
Introductie van de ploeg in Mesopotamië