Kalender

-4000 v. Chr.

Complexere jager-verzamelaars gemeenschappen
Eerste grote begraafplaatsen

-3200 v. Chr.

Vestiging van Sumeriërs in Tweestromenland tot 2800

-3100 v. Chr.

Thinietentijd 1e en 2e dynastie tot circa 2900 (Egypte oude rijk)

-3000 v. Chr.

Bouw van de eerste pyramides in Egypte
In Europa worden steeds meer megalitische bouwwerken neergezet
Koning Menes van Egypte verenigt de twee Egyptische koninkrijken: opper en neder Egypte
In Egypte ontstaat het Hierogliëfen schrift
Het eerste schrift ontstaat in Mespotamië (circa 3200)
Eerste productie van wijn