CANONGEBULDER VOOR TWEEDE KAMER

Geplaatst op 6 september 2006
Vandaag biedt het Legermuseum de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie de eigen publicatie ‘Canongebulder -  Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis' aan.
 

Op 6 september 2006 biedt het Legermuseum de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie de eigen publicatie ‘Canongebulder -  Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis' aan. Met deze publicatie wil het Legermuseum een   bijdrage leveren aan het publieke debat over de historische canon, waarin het militaire aspect tot op heden vaak nog ontbrak. Een canon voor de vaderlandse geschiedenis is echter ondenkbaar zonder aandacht voor de omvang en betekenis van de Nederlandse militaire geschiedenis.


Auteur Kees Paling beschrijft in zijn ‘proeve van een canon van de Nederlandse militaire geschiedenis' cruciale militaire gebeurtenissen vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot hedendaagse bijdragen aan de internationale vredeshandhaving. Te vaak wordt vergeten hoezeer onze vaderlandse geschiedenis is verweven met de successen en fiasco's van onze nationale strijdkrachten, te land, ter zee en in de lucht. Zo was de Gouden Eeuw met alle culturele hoogtepunten niet mogelijk geweest zonder de militaire macht van de Nederlandse vlooteskaders. De auteur wijst tevens op het taboe dat, zeker bij de culturele elite, nog altijd rust op de verrichtingen van onze strijdkrachten.


Het Legermuseum wil met deze visie het publieke debat over de betekenis en kennis van de vaderlandse (militaire) geschiedenis stimuleren. Met de ‘eigen' rijkscollectie van ruim 400.000 objecten biedt het Legermuseum meerdere invalshoeken op deze geschiedenis en zijn maatschappelijke implicaties. De vaste opstelling besteedt aandacht aan de Romeinen tot en met de vredesmissies. In de regelmatige wisselexposities komen deelaspecten aan bod.


De publicatie ‘Canongebulder - Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis' maakt deel uit van een reeks, waarin het Legermuseum jaarlijks aandacht besteedt aan de rol en functie van het museum in de samenleving. Eerdere uitgaven waren ‘Binnenste buiten' (2005) over collectieregistratie en behoud en ‘Presenting the unpresentable' (2003) over vernieuwende presentaties in Europese musea van militaire geschiedenis.


Het Legermuseum is gevestigd in het 17e eeuwse Armamentarium in Delft en zal vanaf 2011 samen met het Militair Luchtvaartmuseum opgaan in een nieuw militair museum te Soesterberg.

Bericht geplaatst in: nieuwtje