MEERSTEMMIGE CANON MONOCULTUREEL HERDENKEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ

Geplaatst op 15 oktober 2006
Of de Commissie-Van Oostrom aan de discussie een einde heeft gemaakt, is echter nog onzeker. De kans lijkt groot dat de onenigheid over wat wij zouden moeten weten over het verleden zal blijven bestaan.

In deze tijden van toenemende culturele diversiteit verwachten overheid en publieke opinie dat historici bijdragen aan het creëren van nieuwe zekerheden. Om deze reden is het afgelopen jaar op initiatief van het ministerie van Onderwijs hard gewerkt aan een canon voor de Nederlandse geschiedenis. Of de Commissie-Van Oostrom aan de discussie een einde heeft gemaakt, is echter nog onzeker. De kans lijkt groot dat de onenigheid over wat wij zouden moeten weten over het verleden zal blijven bestaan.


Bovendien is er veel strijd over de omgang met de geschiedenis. De laatste jaren is gebleken dat vooral migranten van de derde generatie zich maar amper kunnen identificeren met de Nederlandse cultuur van herdenken. Men denke daarbij aan ongeregeldheden rondom de herdenking van 4 en 5 mei en de plaatsing van het slavernijmonument. Natuurlijk spelen deze multiculturele drama's ook buiten Nederland. In Duitsland is men sinds de hereniging in 1990 vooral bezig de Oost- en West-Duitse herinneringen met elkaar te verzoenen, maar ook daar neemt de aandacht voor de multiculturele problematiek toe.


De vergelijking van de situaties in Nederland en Duitsland werpt nieuw licht op prangende vragen. Kan de geschiedwetenschap recepten aanreiken voor het omgaan met de soms lijnrecht tegenover elkaar staande concepten van het verleden? Is er in Nederland in navolging van de Geschichtspolitik van de buren een soort 'herinneringsbeleid' nodig? Kunnen we zo komen tot een algemeen geaccepteerde en democratisch gelegitimeerde canon, waarin ook de historische achtergronden van de verschillende minderheden passen?


Onder leiding van Stefan Vogt (Duitsland Instituut Amsterdam) debatteren:

Edgar Wolfrum (Universiteit Heidelberg)

Siep Stuurman (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Wim Manuhutu (Moluks Museum)

...


Datum: 9 november 2006

Aanvang: 20:00

Voertaal: Engels

Toegang: € 5,00 (studenten en HP/HC-donateurs € 2,50)

Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam

Reserveren: 020-6231311 of via receptie@felix.meritis.nl


Bericht geplaatst in: nieuwtje