NIEUWE COLLECTIE OP HET GEHEUGEN VAN NEDERLAND

Geplaatst op 6 november 2006
Nieuwe collectie op Het Geheugen van Nederland Multatuli-publicaties nu ook beschikbaar via internet

Nieuwe collectie op Het Geheugen van Nederland

Multatuli-publicaties nu ook beschikbaar via internetHet Geheugen van Nederland, Metamorfoze en het Multatuli Museum hebben de handen ineengeslagen. Vanaf  4 november zijn 600 publicaties van en over Multatuli online te zien op http://www.geheugenvannederland.nl/, de digitale schatkamer van het Nederlands verleden.
Er is geen twijfel mogelijk: Multatuli is de grootste Nederlandse schrijver van de negentiende eeuw - misschien zelfs wel onze grootste auteur aller tijden. Met zijn kritische Indië-roman Max Havelaar verwierf hij wereldfaam, en veroverde hij, zo bleek onlangs, zelfs een felbegeerde plek in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Maar Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, was meer dan romanschrijver alleen. Hij produceerde in de loop van zijn leven ook talloze pamfletten, toneelstukken, gedichten en maatschappelijke verhandelingen. Douwes Dekker ontpopte zich bovendien als een waar romanticus, vrijmetselaar, wereldburger en onvermoeibare strijder tegen onrecht. Zijn ideeën hadden immense invloed op de laat-negentiende-eeuwse arbeiders- en vrouwenbewegingen.


Vanaf november 2006 zullen zo'n 600 brochures van en over de roemruchte Multatuli online beschikbaar worden gesteld. De documenten, in het bezit van het Multatuli Museum in Amsterdam, werden onlangs gedigitaliseerd met subsidie van Metamorfoze, het landelijke programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Op www.geheugenvannederland.nl kunnen de gedigitaliseerde publicaties van kaft tot kaft worden doorgebladerd. Te zien zijn onder meer afleveringen uit Multatuli's beroemde Ideën, en schermutselingen op papier tussen de schrijver en zijn criticasters. Bekijk de collectie nu op www.geheugenvannederland.nl/multatuli.


...............................................................................................................


Multatuli Museum

Het Multatuli Museum is sinds 1910 de verzamelplaats van geschreven en gedrukte informatie over Multatuli. Ook worden hier vele persoonlijke bezittingen van Multatuli bewaard en tentoongesteld. Het Multatuli Museum is gevestigd in het geboortehuis van de schrijver, Korsjespoortsteeg 20 te Amsterdam.

> kijk op http://www.multatuli-museum.nl/.


Metamorfoze

Metamorfoze is het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Metamorfoze is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, en een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het programma bindt de strijd aan met verzuring en met andere vormen van papierverval van binnenuit, zoals inktvraat en groenvraat.

> kijk op http://www.metamorfoze.nl/.


Het Geheugen van Nederland

Het Geheugen van Nederland is het nationale programma voor gedigitaliseerd cultureel erfgoed. Het wordt gecoördineerd door de Koninklijke Bibliotheek. Het Geheugen wil de vaak verborgen collecties van archieven, musea en bibliotheken beschikbaar stellen via www.geheugenvannederland.nl. Het materiaal in Het Geheugen van Nederland bestaat uit afbeeldingen, geluid, bewegend beeld en tekst. Inmiddels bevat Het Geheugen ruim 350.000 items.  

> kijk op http://www.geheugenvannederland.nl/.

Bericht geplaatst in: nieuwtje