RIJKSCANON

Geplaatst op 28 november 2006
Onder www.rijksmuseum.nl/canon vindt de bezoeker 70 onderwerpen uit de periode 1100 tot 2000. In de komende maanden worden telkens onderwerpen toegevoegd.

rijkscanon.jpgVanaf vandaag heeft het Rijksmuseum een eigen ‘RijksCanon' op zijn website. Onder www.rijksmuseum.nl/canon vindt de bezoeker 70 onderwerpen uit de periode 1100 tot 2000. In de komende maanden worden telkens onderwerpen toegevoegd totdat een virtuele reis door de tijd is te maken aan de hand van honderden objecten die zich bevinden in de collectie Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum.

Op 16 oktober jl presenteerde de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon, onder voorzitterschap van Frits van Oostrom, de Canon van Nederland. Het Rijksmuseum, het Nationale Museum van Kunst en Geschiedenis, heeft in zijn collectie een groot aantal voorwerpen die aan de canon een concrete invulling geven. Wanneer het museum eind 2009 heropent, wordt de bezoeker een chronologische wandeling geboden door de canon van de Nederlandse kunst en geschiedenis in een internationale context. Met rijksmuseum.nl/canon wil het museum al een virtueel voorschot nemen op wat dan te zien zal zijn.

De eerste 70 onderwerpen leggen vooral de nadruk op de verschillende tijdvakken en dus op de grote lijnen. In de komende tijd ligt de focus vervolgens op personen, gebeurtenissen en thema's. Onderwerpen die nu aan bod komen op rijksmuseum.nl/canon zijn onder meer Willem van Oranje, de Nachtwacht, de Tachtigjarige Oorlog, de Slag bij Waterloo, de Belgische Opstand, Thorbecke en de Grondwet, kolonialisme, de industriële revolutie, de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheid van Indonesië, de introductie van ‘de pil' en de moord op Theo van Gogh.

{mosbookmarks:bm=978}

Bericht geplaatst in: nieuwtje