HISTORISCHE ARCHIEF VAN BRILL NAAR STICHTING BIBLIOTHEEK VAN HET BOEKENVAK

Geplaatst op 21 november 2006
Wetenschappelijke uitgeverij Brill schenkt complete historische bedrijfs- en fondsarchief aan de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Wetenschappelijke uitgeverij Brill schenkt complete historische bedrijfs- en fondsarchief aan de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak

Collectie komt in bruikleen bij Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak en wetenschappelijke uitgeverij Brill zijn overeengekomen dat het complete historische archief (bedrijfs- en fondsarchief) van Koninklijke Brill NV geschonken wordt aan de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. In opdracht van de Stichting zal dit archief ontsloten worden en zodoende beschikbaar komen voor onderzoek. De Stichting geeft haar collecties in langdurige bruikleen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam die deze collecties zal beheren. Het Brill-archief maakt hierdoor deel uit van een van de grootste boekhistorische collecties ter wereld.

Brill is een wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is gevestigd. Door de aanwezigheid van de Universiteit Leiden was het voor de uitgeverij mogelijk snel te groeien en zich te ontwikkelen tot een van de belangrijkste uitgeverijen op het gebied van Oosterse talen, culturen van verre landen, godsdiensten en geschiedenis. Het archief uit de beginperiode - collectie Luchtmans 1683 tot circa 1850 - bevond zich reeds bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Met de aanvulling van het archief uit de periode 1850-1991 is een nagenoeg compleet beeld te vormen van de ontwikkeling van het bedrijf.

Het bedrijfs- en fondsarchief van Brill is het enige boekhandels- en uitgeverijarchief over zo'n lange periode dat zich in Nederland bevindt. Hierdoor is het van grote waarde voor wetenschappers die de ontwikkeling van het boekenvak bestuderen. Ook voor andere onderzoekers is het een bijzonder interessant archief omdat het tevens de nodige andere aspecten van de economische en culturele ontwikkeling van Nederland in die periode laat zien.

"Het is van groot cultuur-historisch belang dat de geschiedenis bewaard wordt van een uitgeverij die in 2008 het 325-jarig bestaan viert als zelfstandige onderneming," zegt de heer mr. Laurens van Krevelen, voorzitter van de Stichting bij ondertekening van de schenkingsakte.

Bericht geplaatst in: nieuwtje