MORELE DILEMMA’S VAN NEDERLANDSE MILITAIREN OP VREDESMISSIE

Geplaatst op 1 december 2006
Op 14 december opent het Legermuseum Onder vuur. Militaire dilemma’s, een nieuwe interactieve multimedia-installatie over de morele dilemma’s van Nederlandse militairen op vredesmissie.

moreledillemmas.jpgOp 14 december 2006 opent het Legermuseum Onder vuur. Militaire dilemma’s, een nieuwe interactieve multimedia-installatie over de morele dilemma’s van Nederlandse militairen op vredesmissie. Een unieke experience, waarin de bezoeker aan den lijve ondervindt dat het in een crisissituatie vaak kiezen is uit twee kwaden. De geschiedenis neemt in de film telkens weer een andere wending, omdat de bezoeker bij elk dilemma dat de militairen tegenkomen zelf moet kiezen. Wat zou ú doen?

Srebrenica
De internationale vredeshandhaving stelt ons voor morele dilemma’s. De inzet in Srebrenica maakte dit eens te meer duidelijk. Onder vuur. Militaire dilemma’s is een fictieve film, gebaseerd op de dagelijkse werkelijkheid van de Nederlandse vredesmissie in Bosnië. De historische beelden en nagespeelde situaties zijn realistisch. In de film staat de deelnemer in de schoenen van een soldaat die wordt uitgezonden naar Bosnië, of in de schoenen van een ambtenaar die de minister adviseert. Stuur ik Nederlandse troepen naar Bosnië om een bijdrage te leveren aan het herstellen van de vrede? Zorg ik voor de gewonde Bosniër? Kies ik voor de veiligheid van de eigen manschappen? Wat zou ú doen?

Emoties
Nederlandse militairen moeten dagelijks keuzes maken in complexe situaties. Niet alleen in Srebrenica, maar ook in Uruzgan, Afghanistan - de meest actuele vredesmissie waar Nederlandse militairen aan deelnemen - doen zich militaire en morele dilemma’s voor. Onder vuur. Militaire dilemma’s benadert de problematiek op een persoonlijke manier. Emoties en morele oordeelsvorming van de verschillende betrokken partijen krijgen ruim aandacht. De film maakt op confronterende wijze het dagelijkse leven van de militair op vredesmissie invoelbaar en inzichtelijk.

Feit en fictie
Met dit bijzondere interactieve concept wijkt het Legermuseum af van de traditionele kijktentoonstelling. Het biedt de bezoeker een unieke experience. Directeur van het Legermuseum Gert Groenendijk: “Met Onder vuur. Militaire dilemma’s ontwikkelt het Legermuseum zich verder: we bieden een overzicht van de militaire historie vanaf de Romeinen tot en met de actuele dagelijkse praktijk van militaire dilemma’s tijdens vredesmissies. Dat is niet vrijblijvend. Het Legermuseum wil discussie stimuleren en een brug slaan tussen de krijgsmacht en de maatschappij”.

Onder vuur. Militaire dilemma’s is een fictieve, op de werkelijkheid gebaseerde film, die bestaat uit historische beelden en nagespeelde situaties. De film is in opdracht van het Legermuseum ontwikkeld door TWV Media te Amsterdam. Het Legermuseum richt zich met deze experience niet alleen op de algemene museumbezoeker, maar ook speciaal op leerlingen in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs, voor wie een speciaal lespakket wordt ontwikkeld.

Bericht geplaatst in: nieuwtje