PREHISTORIE TOT 3000 VOOR CHRISTUS

Geplaatst op 12 december 2006
Pleistoceeen, Neolithicum, hunebedden, IJstijd, mammoet, agrarische revolutie en meer...
500000 Pleistoceen en Paleolithicum. Homo Sapiens. Eerste stenen gereedschappen zoals bijlen
Verspreiding van de Homo Sapiens naar zuiden van Europa via zuid-oosten.

Mensen beginnen hun doden met respect te behandelen: eerste begraafplaatsen
40000 Homo Sapiens in het noorden van Spanje en gebruik van (dieren)botten en ivoor
30000 Homo Sapiens in zuid Frankrijk, eerste juwelen van steen en bot. Eerste ruilhandel met schelpen. Homo Sapiens heeft ondertussen de vorm aangenomen van moderne mensen (anatomisch gezien) = Homo sapiens sapiens. Neanderthalers verdwijnen min of meer. Er is veel discussie over het hoe en waarom van deze verdwijning.
20000 Ook eerste kunstwerken en beeldjes (Venus figuren). Schilderingen in grotten en op rotsen - gebruik van lampen
12000 Messen, handbijlen Jacht op mammoeten en rendieren Ook jacht op paarden In Japan gaan nomaden sedenteren - ontstaan van potterij In de Nijl vallei worden nieuwe technieken gebruikt voor het verbouwen van graan Langzamerhand trekken de jagers van het zuiden van Europa ook op naar het noorden van Europa
10500 Einde van de IJstijd in Europa klimaat verandering Verder kolonisatie an Noord-West uropa: Noord-Frankrijk, de Nederlanden en het zuiden van Engeland Verhoging van de zeespiegel en bosgroei. Gebruik van naald en draad. Gebruik van speren
10000 Door de ijscorridor tussen Azië en Amerika trekken jagers van Azië naar Amerika
9500 Door het overbejagen van de mammoet, de mastodont en nog meer dan 20 dieren sterven deze uit
8000 Gebruik van pijl en boog, maakt de jacht efficiënter. In het gebied van het huidige Turkijë wordt voor het eerst koper gebruikt. In het Midden-Oosten wordt landbouw steeds vaker het voornaamste middel van bestaan. Ook gaat men dieren temmen om te houden als vee
6000 Gebruik van primitieve kanos voor transport en handel van dieren(huiden). Introductie van de ploeg in Mesopotamië. Versiering van potten en verbetering van de kwaliteit
5000 Kolonisatie van kleinere eilanden in de Middellandse Zee. Uitbreiding van de landbouw naar noord Europa
4500 Steeds meer gebruik van koper. Gebruik van (dieren)botten en ivoor. Gebruik van zeilboten op de Nijl
4000 Eerste grote begraafplaatsen. Complexere jager-verzamelaars gemeenschappen. Bouw van de eerste megalieten in Europa zoals Carnac. Metaalbewerking verspreidt naar noord Europa. Er is bewijs gevonden voor een hersenoperatie in deze tijd in Frankrijk (doorboring van de schedel). Eerste wilde paarden worden tam gemaakt. De eerste steden ontstaan in Mesopotamië
3200 Vestiging van Sumeriërs in Tweestromenland tot 2800
3100 Thinietentijd 1e en 2e dynastie tot circa 2900 (Egypte oude rijk)
Bericht geplaatst in: artikel