3000-1000 VOOR CHRISTUS

Geplaatst op 12 december 2006
Sumerië, Vroeg-Minoïsche Tijd, Mesopotamië, Hittieten, Babylon, Ramses II, Slag bij Kadesj, Nebukadnezer en meer....
3000 Introductie van de ploeg in (noord)Europa. Gebruik van karren voor transport. De verandering van het klimaat in de Sahara zorgt er voor dat het gebied snel opdroogt en praktisch onleefbaar wordt. Eerste productie van wijn. Het eerste schrift ontstaat in Mespotamië (circa 3200). In Egypte ontstaat het Hierogliëfen schrift. Koning Menes van Egypte verenigt de twee Egyptische koninkrijken: opper en neder Egypte. In Europa worden steeds meer megalitische bouwwerken neergezet. Bouw van de eerste pyramides in Egypte
2900 Piramidentijd 3e en 4e dynastie tot 2185 (Egypte oude rijk)
2800 Vroegdynastieke Tijd tot 2500 (Sumerië)
2600 Vroeg-Minoïsche Tijd VM I-III op Kreta tot circa 2000
2500

 

 

 

Ontstaan van beschavingen aan de Indus. In Europa is de bloeitijd van de Bekercultuur. Bouw van de grote pyramiden bij Giza en de Sfinx

1e dynastie van Ur (Sumerië)

1e dynastie van Lagasj tot 2360 (Sumerië)

Vroeg-Helladisch Tijdperk tot 1850

2350 Sargon I van Akkad tot 2300 (Sumerië)
2300 Scheiding van de functie priester en koning in Mesopotamië. Troje wordt vernietigd door een grote brand. Mesopotamische rijk groeit enorm - ook enorme bureacucratie
2185 Eerste Tussenperiode tot 2050
2150 Overheersing van Sumer door de Gutaeërs tot 2050 (Sumerië)
2050 Middenrijk tot 1600
2050 3e dynastie van Ur tot 1950 (Sumerië)
2000

 

 

 

 

Bouw van de eerste paleizen op Kreta. Houten kunstwerken in Egypte (modellen)

Invallen van Semitische Kanaänieten (Sumerië)

Indogermaanse volksverhuizingen leiden tot de eerste Indogermaanse rijken in Voor-Azië en Indië

Tijd van de oudste onversterkte paleizen op Kreta tot 1750. Midden-Minoïsch I-II

Hittieten vestigen zich in Midden-Anatolië

1850 Midden-Helladisch Tijdperk. Vestiging van Indogermaanse stammen tot 1600
1800 Tweede Tussenperiode tot 1600
1800 Oud-Assyrische Rijk tot 1375, Assur is de hoofdstad en is genoemd naar de hoogste godheid (Sumerië)
1728 Hammurabi van Babylon tot 1686
1700 Bouw van Stonehenge in Engeland. Gebruik van papyrus in Egypte. Koning Hammurabi van Babylon legt voor het eerst wetten vast in steen (Hammurabi codex). Minoïsche cultuur viert hoogtij op Kreta. Linear A schrift op Kreta
1700 Bouw van Stonehenge in Engeland
1650 Inval van de Hyksos
1640 Oude Hittietenrijk gesticht door Labarna tot 1380
1600 Myceense Tijd
1570 Nieuwe Rijk tot 715
1570 Bloeitijd van de jongere paleizen op Kreta tot 1425. Midden-Minoïsch III, Laat-Minoïsch II. Invoering van het Lineair A en B
1531 Plundering van Babylon door de Hittietenkoning Mursjilisj I
1530 Kassietentijd over Babylon tot 1160
1500

 

 

Egyptenaren verjagen de Hyksos uit het land. Uitbarsting van de vulkaan op Santorini (Thera), deze vernietigt de hele cultuur op dit eiland en heeft ook effect op de omliggende gebieden zoals Griekenland en Kreta. Gebruik van houten doodskisten voor overleden mensen in Noord Europa

Gebruik van houten doodskisten voor overleden mensen in Noord Europa

Arameeërs en Israëlieten vestigen zich in Palestina

1450 Assyrië wordt een vazalstaat van Mittanni (Sumerië)
1425 Verwoesting van het paleis van Knossos in Kreta door de opstand van de Kretenzische bevolking tegen de nieuwe Vroeg-Griekse kolonisten
1400

 

In Egypte heerst een vrouw op de troon: Hatshepsut (ca. 1458). Oorlog tussen de Hittieten en de Egyptenaren. Veranderingen in de Egyptische (teken)kunst

Laat-Myceense Tijd

1390 Expansie onder Eribaadad tot 1364
1380 Nieuwe Hittietenrijk tot 1200
1375 Midden-Assyrisch Rijk tot 1047
1300 Farao Achnaton verandert Egypte in een cultuur van polytheïsme in een cultuur van monotheïsme (ca. 1353). Toetanchamon wordt rond 1338 op 18 jarige leeftijd begraven
1250

 

 

Slag bij Kadesj tussen Farao Ramses II en de Hittieten (1285). Mycene (Griekenland) ontwikkelt zich tot het belangrijkste centrum van de regio

Uittocht uit Egypte onder Mozes

Nieuwe volksverhuizing (Aegeïsche volksverhuizing)

1200

 

 

Het Nieuwe Hittietenrijk gaat ten onder door de aanvallen van de Zeevolken

Vorming van het Twaalfstammenverbond

Vestiging van de Filistijnen (Zeevolken) in Palestina

1200 Dorische volksverhuizing naar Kreta, Peloponnesos en Anatolië tot 1100
1197 Ramses III tot 1165
1160 Elamieten plunderen Babylon en beëindigen de Kassietentijd
1150 Verwoesting van de Myceense burchten
1137 Nebukadnezar I (Babylon)
1122 Zhang dynastie wordt in China omvergeworpen door de Zhou dynastie
1112 Tiglatpileser I tot 1074 (Midden Assyrich Rijk)
1100 Eerste verstevigde forten op heuvels in West-Europa
1100 Verspreiding van metaalbewerking in Griekenland.

Eerste verstevigde forten op heuvels in West-Europa
1010 Saul wordt tot koning uitgeroepen
Bericht geplaatst in: artikel