1000 TOT 500 VOOR CHRISTUS

Geplaatst op 12 december 2006
Koning David, Sparta, falanx, Etrusken, Carthago, Rome, Homerus, Cyrus II en meer....
1000 Regering van koning David tot 966
1000 Ontstaan Phoenisische schrift
966 Regering van koning Salomo tot 926
926 Scheuring van het rijk in een Tweestammenrijk en een Tienstammenrijk
926 Rijk Israël tot 722
925 Rijk Juda tot 587
900 Koninkrijk van Solomon en David van Israël
900 Stichting van Sparta
900 Etrusken trekken Italië binnen
883 Nieuw-Assyrisch Rijk tot 612
883 Assurbanipal II geldt als de wreedste aller Assyrische vorsten tot 859
858 Salmanasser III onderwerpt Syrië en Palestina tot 824
814 Stichting van Carthago
800 Phrygische Rijk tot 546
776 Eerste Olympische Spelen
753 Op 21 april wordt Rome gesticht
750 Stichting van Griekse koloniën in Zuid-Italië (Magna Grecia) en Oostelijk Sicilië tot 550
750 Regering van de eerste zeven koningen van Rome: Romulus, Numa, Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus tot 510
750 Eerste Olympische Spelen (776). Start van de Hallstatt Ijzer tijd. Ontstaan van het alfabet in Griekenland (750). Odysee en Ilias zijn populair in Griekenland (Homerus). Theater viert hoogtij in Griekenland. In Italië winnen de Etrusken aan macht. In 753 zou Romulus de stad Rome hebben gesticht (legende)
750 Griekse kolonisatie tot 550
750 Homerus epische vertellingen worden op schrift gezet
745 Tiglatpileser III stichter van het Assyrische wereldrijk tot 727
729 Tiglatpileser III koning van Babylon
722 Sargon II tot 705
722 Verwoesting van Samaria
715 Late Tijd in Egypte tot 332
706 Stichting van Tarente
701 Onderwerping van Juda
700 Deportatie van Israëlieten naar Assyrië (ca. 721). Vervanging van brons door ijzer in Europa. Ontstaan van de falanx in Griekenland (ca. 675)
700 Grondwet van Sparta
680 Onder Asarhaddon bereikt Assyrië haar grootste omvang tot 669
668 De koning Assubanipal kan met moeite zijn rijk behoeden tegen ondergang tot 626
650 Griekse kolonisatie in Middellands Zee gebied: Italië (Napels), Frankrijk (Nice en Marseille), Spanje en Turkijë
640 Invoering van de falanx en Sparta wordt een militaire staat
625 Nieuw-Babylonische Rijk tot 539
625 De Chaldeeën-koning Nabopolasser wordt de nieuwe koning van Babylon tot 605
622 Verovering van Egypte door Assurbanipal
604 Onder Nebukadnezar komt het Babylonische rijk tot bloei tot 562
600 Archaïsche periode tot 500
600 Stichting van de Twaalfstedenbond in Italië
598 Bezetting van Jeruzalem en de eerste deportatie van de Joden
587 Verwoesting van Jeruzalem
587 Verovering en verwoesting van Jeruzalem
560 Onderwerping van Ionië door Croesus van Lydië
560 Tyrannie van Pisistrates in Athene tot 527
559 Cyrus II van Perzië verovert het Medische Rijk tot 529
550 Peloponnesische Bond onder Sparta
546 Cyrus II van Perzië verslaat de Lydische koning Croesus
546 Begin van de Perzische heerschappij in Ionië
540 Overwinning op zee van de Etrusken en Carthagers op de Grieken
539 Verovering van Babylonië door de Perzische koning Cyrus II
539 Verovering van Babylon
537 Tyrannie van Polycrates van Samos tot 522
529 Dood van Cyrus II van Perzië
529 Cambyses van Perzië verovert Egypte tot 522
526 Aeschylus tot 456 tot 456
521 Darius I van Perzië, schepper van het Perzische wereldrijk tot 486
515 Voltooiing van de Tempelin Jeruzalem
513 Onderwerping van het Indusgebied
512 Onderwerping van Thracië en Macedonië
509 Hervorming van Clisthenes in Athene tot 507

 

Bericht geplaatst in: artikel