500-1 VOOR CHRISTUS

Geplaatst op 12 december 2006
Marathon, Slag bij Salamis, Thucydides, Athene, Perikles, Plato, Veji, Phillipus II, Alexander de Grote, Punische oorlogen, Hannibal, Caesar , Cleopatra, Augustus en meer....
450 Wet van de ‘Twaalf Tafelen’, dit is een vastlegging van het gewoonterecht
498 Oorlog met de Latijnen tot 493
497 Sophocles tot 406
490 Mislukte strafexpeditie tegen de Griekse steden. Nederlaag bij Marathon van de Perzen
486 Xerxes I onderdrukt Babylonische en Egyptische opstanden tot 465
484 Herodotus van Halicarnassus tot 425
481 Slag bij Thermopylae
480 Euripides (-406)
480 Mislukte veldtocht tegen Grieken door Perzen
480 Slag bij Salamis
479 Slag bij Plataeae
477 Oprichting van de 1e Attische zeebond
474 Zeeslag van Cumae, verval van de Etruskische macht
470 Ostracisme van Themistocles
469 Socrates (-399)
465 Dubbele overwinning van Cimon op de Perzen
460 Bouw van de stadsmuren van Athene (-457_
460 Thucydides (-396)
457 Hegemonie van Athene over Midden-Griekenland
450 De Romeinen verslaan de Sabijnen en nemen hierdoor de voornaamste positie in het gebied van Latium in Verdere democratisering van Athene onder Pericles
448 Stichting van het Attische Zeerijk
446 Eupolis (-411)
445 Aristophanes (-385)
445 Dertigjarige vrede tussen Athene en Sparta
443 Tijdperk van Perikles tot 429
431 Begin van de Peloponesische oorlog tussen Athene en Sparta (431-404)
431 Peloponnesische oorlog tot 404
430 Xenophon (-354)
427 Plato, grondlegger van de academie van Athene (387) (-347)
411 Invoering van de oligarchie in Athene
406 Oorlog tegen Veji, Romeinse uitbreiding naar het noorden (-396)
404 Beleg en overgave van Athene leiden tot de hegemonie van Sparta
400 Acropolis komt gereed in Athene. De Romeinen verslaan de Etrusken in Veii (396). Rome wordt in 390 belegerd door de Galliërs
400 De Romeinen verslaan de Etrusken in Veii (396). Rome wordt in 390 belegerd door de Galliërs
399 Socrates wordt veroordeeld tot de gifbeker
399 Oorlog van Sparta tegen Perzië tot 394
396 Romeinen veroveren Veji, Kelten van de Povlakte binnen
395 Corinthische oorlog van Argos, Athene, Corinthe en Thebe gesteund door Perzië tegen Sparta tot 387
387 Antalkidesvrede (koningsvrede) tussen Athene en Sparta
387 Romeinen worden verslagen door de Kelten, belegering van Rome (Galliër-catastrofe)
384 Aristoteles van Stageira (-384)
380 Wederopbouw van Rome met stadsmuren
377 Stichting van de Tweede Attische Zeebond
371 Slag bij Leuctra. Nederlaag van Sparta tegen Thebe door de invoering van de schuine slagorde
369 Sparta en Athene strijden samen tegen Thebe
362 In de slag bij Mantinea verslaat Thebe Athene en Sparta
359 Phillippus II van Macedonië (-336)
358 De Romeinen, Latini en Hernici sluiten een nieuw verdrag vanwege het gevaar van de Kelten
356 Tweede Heilige oorlog tegen de Phociërs (-336)
354 Bondgenootschap tussen Rome en de Samnieten tegen de Galliërs
352 Philippus II van Macedonië verovert Griekenland
352 Verovering van Thessalië
348 Verdrag tussen Rome en Carthago. Carthago krijgt een handelsmonopolie in het westen van de Middellandse Zee
343 Verovering van Thracië (-342)
343 Eerste Samnitische oorlog (-341)
343 Menander (-290)
340 Oorlog met de Latijnen, ontbinding van de Latijnse Bond (-338)
340 Stichting van de Helleense Bond tegen Phillippus
338 In de slag bij Chaironeia behaalt Macedonië een overwinning op de Grieken
337 Oprichting van de Corinthische Bond alle Griekse steden behalve Sparta vallen onder deze bond die beheerst wordt door Macedonië
336 Alexander de Grote (-323)
336 Alexander de Grote volgt zijn vader Philippus op nadat deze vermoord is
336 Moord op Phillippus II
335 Alexander verwoest Thebe
334 Oorlog tegen de Perzen (-330)
334 In de slag bij Granicus verslaat Alexander de Perzen. Ontwarring van de Gordiaanse knoop
334 Slag bij Issus
332 onderwerping van Syrië en Egypte (-331)
332 Verovering van Egypte door Alexander de Grote
332 Verovering van Palestina door Alexander de Grote
331 Alexander de Grote verovert Babylonië
331 Slag bij Gaugamela. Alexander wordt koning van Azië, vlucht van Darius
330 Perzië wordt onderdeel van het rijk van Alexander de Grote
330 Verwoesting van Persepolis
329 Verovering van Oost-Iran
329 Onderwerping van de Volsci
328 Huwelijk van Alexander met Roxane
327 Veldtocht in Indië tot 325
326 Tweede Samnitische oorlog tot 304. Dit is het einde van de Samnitische expansie
323 Diadochenoorlogen tot 280, opvolgingsstrijd om de macht
323 Alexander de Grote overlijdt in Alexandrië in Babylon hierna valt zijn rijk uit elkaar
323 Alexander sterft in Babylon aan de koorts
323 Overdracht van de koningsmacht aan de Macedonische Groten
320 Aristarchus van Samos: het Heliocentrisch wereldbeeld, de aarde draait om de zon (-250)
301 Ontstaan van vier rijken Thracië en Klein-Azië onder Lysimachus, Macedonië onder Cassansder, Egypte onder Ptolemeus, Perzië onder Seleucus
300 Alexander de Grote breidt zijn koninkrijk uit tot aan India. Rome krijgt steeds groter gedeelte van Italië onder controle
298 Derde Samnitische oorlog tot 290
285 Oorlog met de Kelten geef Rome de heerschappij over Midden-Italië tot 282
282 Oorlog tussen Rome en Tarentum tot 272
281 Einde van de Diadochenoorlogen met de slag bij Kouroupedion. Drie grote rijken vormen zich: Egypte onder het huis van de Ptolemaeën, Macedonië onder het huis van de Antigonieden, en Voor-Azië onder de Seleucieden
280 Koninkrijk Pontus tot 47
279 Overwinning van Pyrrhus van Ausculum Pyrrhusoverwinning
275 Pharos vuurtoren in Alexandrië gebouwd
275 Nederlaag van Pyrhus bij Beneventum
272 Overgave van Tarentum. Rome beheerst Zuid-Italië
264 Eerste Punische oorlog tussen Rome en Carthago tot 241
264 Eerste Punische oorlog tussen Rome en Carthago. Rome verslaat Carthago (264-241)
263 Rijk van Pergamum tot 133
260 Zeeslag van Mylae. Overwinning van Rome door onder andere de Enterbrug
256 Romeinen landen in Afrika
255 Slag bij Tunis. Romeinen verslagen door Carthago
241 Overwinning van Rome bij de Aegatische eilanden. In de vrede staat Carthago Sicilië af
238 Carthago staat Sardinië af aan Rome
227 Carthago staat Corsica af aan Rome
221 Bouw van de Chinese Muur
218 Tweede Punische oorlog tot 201
218 Hannibal trekt de Pyreneeën en de Alpen over
216 Slag bij Cannae is de zwaarste Romeinse nederlaag ooit
212 Herovering van Sicilië door Rome
212 Verovering van Tarentum door Hannibal
207 Romeinen verdrijven Carthago uit Spanje
202 Carthago wordt verslagen in de slag bij Zama door Scipio. Dit is het einde van de macht van Carthago
200 Tweede Macedonische oorlog. Pergamum, Rhodos en Athene vragen Rometen hulp tegen Phillippus V van Macedonië tot 197
200 Keltenoorlog in Noordelijk-Italië tot 190
200 Vertaling van het Oude Testament in het Grieks
197 Slag bij Cynoscephalae. Phillipus wordt verslagen en ziet af van de hegemonie over Griekenland
192 Oorlog tegen Antiochus III die de Ptolameese gebieden in de Aegïsche Zee wil veroveren tot 188
188 Vrede van Apamea, Antiochus III wordt verslagen en Rome beheerst het oosten van de Middellandse Zee
183 Zelfmoord van Hannibal
171 Derde Macedonische oorlog. Macedonië streeft opnieuw naar hegemonie over Griekenland tot 168
168 Slag bij Pydna. Perseus van Macedonië wordt verslagen en Macedonië opgedeeld in vier stukken
148 Macedonië wordt een Romeinse provincie
146 Verovering en verwoesting van Carthago
140 Derde Punische oorlog. Aanleiding was dat Carthago een oorlog voerde zonder toestemming van Rome tot 146
136 Eerste Slavenoorlog. Slaven op Sicilië sluiten zich aaneen, maar worden verslagen tot 132
133 Attalus III van Pergamum vermaakt zijn rijk per testament aan Rome
113 Oorlog tegen de Kimbren, Teutonen en Ambronen. De Romeinen worden verslagen in Karinthië. Door onder andere reorganisaties van het leger worden de Germanen verslagen tot 101
91 Bondgenotenoorlog tot 89. De bondgenoten krijgen het burgerrecht
88 Eerste oorlog tegen Mithridates VI van Pontus die Romeins gebied in het oosten aangevallen heeft tot 84
88 ‘Vesper van Ephesus’: moord op 80.000 Romeinen in Klein-Azië
84 Vrede van Dardanus
83 Tweede Oorlog tegen Mithridates VI van Pontus die de vrede van Dardanus niet nagekomen is. Hij wordt verslagen door Sulla tot 81
82 Dictatuur van Sulla tot 79
77 Laatste Marianen worden in Spanje verslagen tot 77
74 Derde oorlog tegen Mithridates VI van Pontus tot 64
73 Slavenopstand van Spartacus tot 71
67 Pompeius maakt een einde aan de oorlog tegen de zeerovers
66 Overwinning op Mithridates VI van Pontus bij de Eufraat
64 Bestuursreorganisatie in de oostelijke gebieden door Pompejus
63 De Romeinen onder Pompejus veroveren Palestina
60 Eerste triumviraat van Caesar, Crassus en Pompejus
58 Verovering van Gallië door Caesar tot 51
57 Caesar boekt overwinningen in het gebied van de Belgae.
55 Eerste overtocht naar Brittannië
53 Dood van Crassus in de strijd tegen de Parthen
49 Burgeroorlog tussen Caesar en Pompejus tot 46
49 Slag bij Pharsalus, nederlaag van Pompejus en zijn dood
48 Opstand in Alexandrië, brand in de Grote Bibliotheek en koningin Cleopatra tot 47
46 In de slag bij Thapus verslaat Caesar de aanhangers van Pompejus
45 Caesar wordt dictator perpetuus (levenslang dictator) en opperbevelhebber over het leger en Pontifex Maximus
44 Op 15 maart wordt Caesar vermoord door de senatoren Cassius en Junius Brutus. De senaat neemt de leiding van de staat op zich
43 Tweede Triumviraat van Antonius, Lepidus en Octavianus
40 Verdeling van het rijk bij het vergelijk van Brundisium: Antonius krijgt het oosten, Lepidus Africa en Octavianus het westen
39 Regering van Herodus de Grote tot het jaar 4
36 Huwelijk tussen Antonius en Cleopatra VII
32 Ptolemeese oorlog tot 30
31 Slag bij Actium. De vloot van Antonius en Cleopatra wordt verslagen
30 Verovering van Alexandrië. Antonius en Cleopatra plegen zelfmoord. Egypte wordt een Romeinse provincie
27 Herstel van de Republiek, want Octavianus geeft de bevoegdheden terug aan het volk en Senaat (13-03).
27 De Senaat geeft Octavianus de erenaam Augustus (de verhevene, 16-03)
18 Invoering zedewetten: vrijgelatenen en senatoren mogen geen huwelijk
15 Romeinen gaan richting de bovenloop van de Donau
13 Onderwerping van de Pannoniërs
12 Veldtocht in Germanië Bataven, Chanci en Friezen worden onderworpen
12 Eerste vermelding van de Bataven
12 Drusus komt in het gebied van de Batavieren.
12 Augustus krijgt de titel Pontifex Maximus
2 Augustus krijgt de titel Pater Patriae (vader des vaderlands)
Bericht geplaatst in: artikel