500-800

Geplaatst op 12 december 2006
Clovis, Benedictus, Angelsaxen, Frankische rijk, Gregorius van Tours, Mohammed, Merovingen en meer.....
500 Clovis wordt bekeerd tot het christendom. Anasazi cultuur in Noord-Amerika
507 Clovis sticht het Frankische Rijk
518 Volgens de legende zou de Britse krijger Arthur bij de slag bij Badon een leger van Germaanse invallers hebben verslagen
529 Benedictus van Nursia sticht het klooster Monte Cassino
534 Oost-Romeinse keizer Justinianus legt de laatste hand aan zijn Codex
537 Regel van Benedictus - Benedictijnse regel. Hagia Sophia geopend door Justinianus
550 Angel-Saksen vallen Engeland binnen en verdrijven de Kelten
561 Verdeling van het Frankische Rijk
562 Justinianus wijdt de nieuwe koepel van de Hagia Sophia in
590 Gregorius I de Grote wordt paus. Gregorius is één van de vier kerkvaders
594 Bisschop Gregorius van Tours sterft. Zijn Frankische geschiedenis is één van de belangrijkste bronnen voor de vroege middeleeuwen.
600 Augustinus bekeert de Angel-Sakische koning Aethelbert tot het christendom
622 Mohammed vlucht van Mekka naar Medina (hijra)
625 Muntmeester Madelinus slaat in Dorestad gouden munten
629 De Merovingische koning Dagobert regeert. Hij sticht een kerk in Utrecht.
687 Opkomst van de Pippiniden in het Frankische Rijk
732 Franken verslaan Arabieren bij Poitiers
751 (Hofmeier) Pippijn III wordt koning van de Franken nadat hij de Merovingische koning opzij heeft gezet
Bericht geplaatst in: artikel