800-1000

Geplaatst op 12 december 2006
Karel de Grote, Vikingen, Karel III de Dikke, Alfred de Grote, Verdrag van Verdun en meer.....
800 Karel de Grote door paus Leo III tot keizer gekroond
804 Liudger tot bisschop van Münster benoemd.
812 Het Byzantijnse Rijk erkent westerlijk keizerschap.
814 Dood van Karel de Grote
829 Egbert van Wessex wordt de eerste koning van Engeland. Op de Shetland en Orkney eilanden vestigen zich Noormannen van waaruit zij de kusten van Schotland en Ierland plunderen.
834 Jaarlijks wordt Dorestad geplunderd door de Vikingen.
836 Londen geplunderd door Noormannen.
843 Verdrag van Verdun
864 Boudewijn met de IJzeren Arm van Vlaanderen drijft de Noormannen terug.
870 Het middenrijk van Lotharius wordt na zijn dood verdeeld over de twee overgebleven rijksdelen.
871 Alfred de Grote verslaat de Vikingen en intergreert deze met de Angelsaksen
885 Godfried de Zeekoning van Friesland vermoord.
885 Karel III de Dikke heerst over ghele Frankische Rijk
910 Abdij van Cluny gesticht
920 Bisschop Balderik vestigt zich in Utrecht. Tijdens de Noormannenaanvallen verbleven de bisschoppen elders.
921 Dirk I van Holland krijgt enkele leengoederen in eigendom.
925 Duits koning Hendrik I de Vogelaar onderwerpt Lotharingen
962 Keizer Otto (936-973) - ontwikkeling Ottoons stelsel
962 Otto de Grote gekroond tot Rooms keizer
985 Dirk II van Holland krijgt leengoederen in huidig Noord-Holland in eigendom.
995 Ansfried door Otto III benoemd tot bisschop van Utrecht.
Bericht geplaatst in: artikel