1200-1300

Geplaatst op 12 december 2006
Djengiz Khan, Magna Charta, Lodewijk IX de Heilige, Spiegel Historiael, kruistocht, Floris V en meer...
1200 Dordrecht voor het eerst als stad genoemd
1206 Djengiz Khan leidt de Mongolen
1214 Slag bij Bouvines
1215 Jan Zonder Land wordt door zijn vazallen gedwongen om de Magna Charta te tekenen waardoor de koning zich onder de wet plaatst.
1215 Regeerperiode Frederik II van Hohenstaufen vangt aan
1215 Vierde Lateraans Concilie
1226 Lodewijk IX de Heilige regeert Frankrijk
1227 Drenten verslaan bij Ane leger van bisschop van Utrecht
1228 Vijfde kruistocht Frederik II koning van Jeruzalem"
1236 Cordoba veroverd op Arabieren
1247 Graaf Willem II van Holland koning van Duitsland
1248 Zesde kruistocht
1256 Duitse Interregnum (1256-1273)
1256 Willem II sneuvelt tijdens veldtocht tegen Friezen
1270 Zevende kruistocht
1272 Filips V geeft Gouda stadsrechten
1272 Regeerperiode van Edward I van Engeland
1285 Jacob van Maerlant werkt aan Spiegel Historiael
1288 Slag bij Woeringen
1289 Floris onderwerpt de Westfriezen
1290 Paus zet elect van Utrecht Jan van Nassau af
1291 Ontruiming van Akkon
1296 Floris V wordt vermoord door edelen
Bericht geplaatst in: artikel