1650-1700

Geplaatst op 11 december 2006
Charles II, Stadhouderloze tijdperk, Oliver Cromwell, Lodewijk XIV, Chatham, Verdrag van Dover, Gebroeders de Witt, Willem III en Maria Stuart , Glorious Revolution, Jacobus II en meer....
1650 Aanval op Amsterdam door Willem II. Begin van eerste Stadhouderloze tijdperk (tot 1672)
1650 Stadhouder Willem II sterft aan kinderpokken
1651 Acte van Navigatie in Engeland uitgevaardigd tegen de Nederlandse Republiek
1652 Begin Eerste Engelse oorlog
1652 Naar aanleiding van de Acte van Navigatie breekt de eerste oorlog tussen de Nederlandse Republiek en de Engelse Republiek uit (Eerste Engelse oorlog tot 1654)
1653 Johan de Witt raadspensionaris
1653 Oliver Cromwell wordt de Lord Protector van de Engelse Republiek (De Commonwealth). Johan de Witt wordt raadspensionaris
1654 Acte van Seclusie in de Republiek
1658 Cromwell sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Richard, deze faalt echter waarna twee jaar later de monarchie wordt hersteld in Engeland
1660 The Restauration: Engelse monarchie wordt hersteld. Jacobus II wordt de nieuwe koning
1661 Lodewijk XIV is nu zelfstandig koning van Frankrijk
1665 Engelsen hebben Nieuw Nederland veroverd. Tweede Engelse oorlog tussen Engeland en de Nederlandse Republiek (tot 1667). Vierdaagse zeeslag
1665 Jan Steen schildert Sint-Nicolaasfeest
1665 Tweede Engelse oorlog
1666 The Great Fire in Londen, bijna de hele stad brandt af
1667 Devolutieoorlog tussen Frankrijk en de Triple Alliantie: Engeland, Zweden en de Nederlandse Republiek. Eeuwig Edict in de Republiek
1667 "Tocht naar Chatham groot deel Engelse vloot vernietigd"
1668 Einde van de Devolutieoorlog
1670 Geheim verdrag van Dover tussen Engeland en Frankrijk
1672 Johan en Cornelis de Witt gelyncht
1672 Rampjaar in de Nederlandse Republiek - overvallen door Engeland en Frankrijk. Derde Engelse oorlog (tot 1674). Groot gedeelte van de Republiek bezet. Moord op de gebroeders De Witt. Willem III wordt stadhouder
1673 Jacobus II van Engeland gedwongen tot het ondertekenen van de zogenaamde Test Act welke iedere ambtenaar moet ondertekenen waarin staat dat de ondertekende zich houdt aan de Anglicaanse rituelen
1674 Einde aan Franse bezetting van de Republiek
1677 Huwelijk tussen Willem III en Maria Stuart van Engeland (dochter van Jacobus, niet verwarren met eerder huwelijk)
1678 Vrede Republiek met Frankrijk
1678 Vrede van Nijmegen met Frankrijk
1679 Ontstaan van de Whigs en Tories in Engeland
1683 Tweede belegering van Wenen door de Turken
1685 Jacobus II wil Engeland weer enigszins terug laten keren naar de katholieke kerk, zijn zoon wordt rooms-katholiek opgevoed. Zijn dochter niet. Herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV
1688 Glorious Revolution in Engeland: Willem III van Oranje (getrouwd met Mary, de dochter van Jacobus II) steekt op verzoek van het Engelse parlement over naar Engeland en neemt de troon over. Jacobus II vlucht naar Frankrijk. Declaration of rights in Engeland. Act of settlement (verbod op rooms-katholieke vorst) Negenjarige oorlog tussen Engeland-Nederlanden-Oostenrijk en Frankrijk.
1689 Willem III en Mary worden uitgeroepen tot koning en koningin van Engeland. Peter de Grote tsaar van Rusland
1690 Jacobus II definitief verslagen in Ierland bij de Slag om de Boyne
1695 Dood van Mary vrouw van Willem III
1697 Vrede van Rijswijk
1698 Verlening van een octrooi voor een Oost-Indische Compagnie in de Zuidelijke Nederlanden. Deze kan echter nog niet meteen opgericht worden.
Bericht geplaatst in: artikel