1700-1750

Geplaatst op 12 december 2006
Spaanse Successieoorlog, Vrede van Utrecht, Barrièretraktaat, Maria Theresia, Lodewijk XV en meer...
1700 Bourbons in Spanje
1701 Spaanse Successieoorlog, grotendeels uitgevochten in de Zuidelijke Nederlanden (huidige België) (1701-1713)
1702 Tweede Stadhouderloze tijdperk na de dood van Willem III. (1702-1747)
1704 Maximiliaan Emanuel II keurvorst van Beieren wordt landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden. (1704-1712)
1706 Door overwinningen op Frankrijk en bondgenoten komt het grootste gedeelte van de Zuidelijke Nederlanden in Engels-Staatse handen. (1706-1715). Door de ongunstige wending in de oorlog voor Maximiliaan Emanuel II wordt zijn voogdij beperkt tot Namen en Luxemburg.
1707 Parlementen van Schotland en Engeland worden verenigd - Act of Union
1711 Jan Willem Friso verdrinkt als hij het Hollands Diep wil oversteken. Na zijn dood wordt zijn zoon de latere Willem IV geboren. Tijdens Frans-Britse onderhandelingen komt de Republiek buitenspel te staan.
1713 Vrede van Utrecht. De Zuidelijke Nederlanden komen onder direct gezag van het Huis van Habsburg te staan, maar er blijft een sterke Engels-Staatse invloed. Het prinsdom Oranje in Frankrijk wordt definitief bezit van Frankrijk. Frederik Willem I koning van Pruisen.
1714 Naast de Zuidelijke Nederlanden komen ook Napels-Sicilië en Milaan in Oostenrijkse handen. Nieuw koningshuis in Engeland: Hannover (tegenwoordig Windsor)
1715 Tijdens het Barrièretraktaat wordt besloten dat de Republiek garnizoenen in de Oostenrijkse Nederlanden mag houden in de grenssteden met Frankrijk. Lodewijk XIV overlijdt en Lodewijk XV wordt koning van Frankrijk
1716 Eugene van Savoie is landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij laat zich waarnemen door de markies van Prié. (1716-1724)
1717 Sluiting van de Triple Alliantie tussen Engeland Frankrijk en de Republiek waarbij men de vrede van Utrecht nogmaals gegarandeerd wordt. Tweede bezoek van Peter de Grote van Rusland aan de Republiek.
1718 Herziening van het Barrièretraktaat. Delen van eerder afgestane gebieden in Staats-Vlaanderen worden weer onderdeel van de Republiek.
1720 John Law uitgerangeerd
1722 Oprichting van de Compagnie van Oostende. Deze compagnie zou een geduchte concurrent kunnen worden voor de VOC.
1725 Maria Elisabeth wordt landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden. (1725-1741)
1727 Karel VI van Oostenrijk heft de compagnie van Oostende op na Franse bemiddeling en onder druk van de Republiek. Simon van Slingelandt wordt raadspensionaris.(1727-1736).
1731 Verdrag van Wenen. Engeland, de Republiek en Spanje erkennen de Oostenrijkse Pragmatieke Sanctie die de erfopvolging voor Maria Theresia veilig moet stellen. Tevens belooft de Republiek 5000 man troepen te sturen mocht de Pragmatieke Sanctie geschonden worden. Deze worden in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1740) ook daadwerkelijk gezonden, maar zij zijn met veel te weinig om betekenis te hebben.
1734 Willem IV trouwt met de Engelse prinses Anna dochter van koning George II. Op deze manier wil de Engelse koning invloed uitoefenen op de Republiek.
1740 Maria Theresia in Oostenrijk. Oostenrijkse Successieoorlog (tot 1748). Strijd tussen Duitse koninkrijken en Oostenrijk. Frederik II aan het bewind in Pruisen.
1744 Lodewijk XV van Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden binnen.
1745 De Franse aanvoerder Maurice de Saxe verslaat een leger van Engelse Oostenrijkse en Staatse troepen bij Fontenoy en verovert tevens alle barrièresteden. In dit jaar komen vrijwel de gehele Zuidelijke Nederlanden onder Frans gezag.
1747 De Fransen vallen ook de Republiek binnen. Willem IV wordt tot stadhouder benoemd, maar kan niet verhinderen dat Bergen op Zoom wordt veroverd.
1748 Vrede van Aken. De Zuidelijke Nederlanden keren terug onder Oostenrijks gezag en de Republiek mag weer troepen legeren in de barrière. De fortificaties zijn echter door de Fransen afgebroken en hebben dus eigenlijk geen militaire betekenis meer. De Republiek is met deze vrede definitief een mogendheid van de tweede rang geworden. Willem IV krijgt na het erfelijke stadhouderschap ook een erfelijk kapitein-admiraalschap (opperbevelhebber van de vloot). Doelisten in Amsterdam
Bericht geplaatst in: artikel