1750-1800

Geplaatst op 12 december 2006
7 jarige oorlog, Catherina de Grote, Deling van Polen, Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, Patriotten, Bataafse Republiek, Franse Revolutie, Napoleon en meer....
1750 Maria Theresia van Oostenrijk laat weten dat de barrièresteden niet opnieuw hersteld zullen worden.
1751 Stadhouder Willem IV komt te overlijden. Zijn zoon Willem V (1748-1806) zal hem opvolgen zodra hij meerderjarig is. Tot die tijd zal zijn moeder Anna gouvernante zijn. Verschijning van de Encyclopédie van Diderot, Rousseau en dAlembert
1756 Zevenjarige oorlog: Oostenrijk, Saksen, Polen, Zweden en Rusland nemen het op tegen Pruisen en Engeland (1756-1763). De Republiek slaagt erin buiten de zevenjarige oorlog te blijven. Diplomatie maar ook zwakte lagen daaraan ten grondslag. (1756-1763). Renversement des alliances - Ommekeer van de allianties. Engeland sluit zich bij Pruisen aan in de strijd tegen Frankrijk, Oostenrijk en Rusland.
1760 Frankrijk verliest Canada aan Engeland. Ook verliest het Louisiana en Indië
1762 Catherina de Grote aan het bewind in Rusland
1763 Vrede van Parijs
1764 Intern heerst er binnen de Republiek een grote strijd over legeruitbreiding en herstel van de vloot.
1766 Willem V wordt meerderjarig en kan daarmee zijn functie van stadhouder gaan uitoefenen.
1772 Eerste deling van Polen. Pruisen, Oostenrijk en Rusland krijgen ieder een deel
1775 Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog begint
1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de 13 Amerikaanse kolonieën
1780 Vierde Engelse zeeoorlog. (1780-1784)
1781 Publicatie van het pamflet Aan het volk van Nederland door Johan Derk van der Capellen tot den Poll. Dit pamflet maakt het patriottenprogramma bekend. De Engelsen nemen Sint-Eustasius in. Slag bij de Doggersbank. Tijdens de Vierde Engelse zeeoorlog wordt Oostende tot vrijhaven verklaard en beleeft een grote bloei. Tolerantie edict van Joseph II.
1782 De Staten-Generaal erkennen de onafhankelijkheid van Amerikanen. De Staatse troepen moeten op last van Jozef II van Habsburg de barrièresteden verlaten.
1783 Vrede van Versailles - Zelfstandigheid van de Verenigde Staten erkend door Engeland
1784 Jozef II eist opening van de Schelde maar wordt afgekocht.
1784 Vrede van Parijs tussen Engeland en de Republiek.
1785 De Republiek sluit een defensief verbond met Frankrijk.
1786 Grote bestuurlijke hervormingen in de Oostenrijkse Nederlanden.
1787 De Pruisische prinses Wilhelmina wordt door een patriots vrijkorps tegengehouden bij Goejanverwellesluis. In reactie hierop wordt een Pruisisch leger gestuurd om genoegdoening te halen. In oktober capituleert Amsterdam en vluchten veel patriotten naar Frankrijk.
1788 De Republiek sluit een defensief verbond met Engeland en Pruisen. Later in het jaar sluiten Engeland en Pruisen een overeenkomst waarin zij een garantie afgeven van de staatsinstellingen van de Republiek. Bijeenroeping Staten Generaal in Frankrijk (voor het eerst sinds 1614).
1789 Het patriottenleger van statisten en vonckisten vaardigen in de Oostenrijkse Nederlanden het Manifest aan het Brabantse Volk uit. In dit manifest wordt Jozef II als vervallen verklaart en de onafhankelijkheid geproclameerd. Oostenrijkse troepen vallen de Oostenrijkse Nederlanden binnen en herstellen het gezag. Bestorming van de Bastille - De Franse Revolutie begint. George Washington wordt de eerste president van de V.S..
1792 Frankrijk verklaart Oostenrijk de oorlog. In de slag bij Jemappes worden de Oostenrijkers verslagen en de Franse troepen worden in de Oostenrijkse Nederlanden onthaald als bevrijders. De eerste Franse republiek wordt uitgeroepen. Frankrijk raakt in oorlog met Oostenrijk en Pruisen. De Tuilerieën worden bestormd.
1793 Frankrijk verklaart de oorlog aan Engeland en de Republiek. Na aanvankelijke opmars door het zuiden van de Republiek lijden de Fransen een nederlaag bij Neerwinden en moeten de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden verlaten. Annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk. Lodewijk XVI wordt onthoofd. Frankrijk en Engeland raken in oorlog. De Jacobijnen nemen de macht van de Girondijnen over. Marie-Antoinette wordt ook onthoofd.
1794 In juni komen de Fransen legers weer in de Oostenrijkse Nederlanden. Deze legers trekken door naar de Republiek. Begin van het schrikbewind (De Terreur). Robespierre wordt terechtgesteld.
1795 In januari bezetten de Fransen Utrecht en Willem V vlucht naar Engeland. De Oostenrijkse Nederlanden worden officieel aan Frankrijk toegevoegd. Met het Haags verdrag komt er een einde aan de oorlog tussen Frankrijk en de Republiek. Er wordt een defensief en een offensief verbond gesloten. De Republiek moet een schadeloosstelling betalen en Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo worden ingelijfd bij Frankrijk. De Engelsen gaan in reactie hierop de koloniën bezetten. In Frankrijk treedt de nieuwe grondwet in werking. Tijd van de Directoire. De Nederlanden worden door Frankrijk veroverd. De Bataafse Republiek wordt opgericht in de Nederlanden
1796 De Franse wetten krijgen een geheel bindend karakter in de negen Belgische departementen. Napoleon Bonaparte vecht in Italië.
1797 De Oostenrijkse keizer doet bij de vrede van Campo-Formio afstand van zijn Belgische bezittingen in ruil voor het bezit van Venetië. Honderden priesters en de aartsbisschop van Mechelen worden veroordeeld tot deportatie. Slag bij Kamperduin. De Staatse vloot lijdt tegen de Engelse vloot een vernietigende nederlaag. Vrede van de Campo Formio.
1798 Invoering van de wet op de conscriptie. Dit is de directe aanleiding van het uitbreken van de Boerenkrijg of Beloken Tijd. Deze kortstondige opstand wordt met harde hand neergeslagen. De nasleep van de opstand zorgt voor veel geboefte in België in het jaar erop. Napoleon Bonaparte in Egypte en Syrië. Admiraal Nelson verslaat de Franse floot bij Aboekir. Frankrijk voert opnieuw oorlog tegen Pruisen. Aanname van een nieuwe grondwet van de Bataafse Republiek.
1799 Inval van Engelse en Russische troepen in Noord-Holland. Deze landing loopt op een mislukking uit. Het Consulaat komt tot stand in Frankrijk. Brumaire staatsgreep - Napoleon wordt eerste consul.
Bericht geplaatst in: artikel