1919-1933

Geplaatst op 12 december 2006
Vrede van Versailles, Volkenbond, Locarno, facisme, Lenin, Trotski, Wall Street Crash en meer...
1919 Tijdens de vredesbesprekingen in Versailles stellen de Belgen de volgende eisen: een herziening van de verdragen van 1839, annexatie van Nederlands Limburg, Maastricht en Duits Luxemburg, en tenslotte een verbetering van het statuut van de Schelde en van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Deze eisen zette de relatie met Nederland een tijdlang onder druk. België krijgt tenslotte het Duitse Eupen- Malmédy, de Kongo wordt uitgebreid met Roeanda-Boeroendi en krijgt een schadevergoeding van 2,5 miljard goudmark. Vredesbesprekingen van Parijs. Vedrag van Versailles. Begin van de Grieks-Turkse oorlog (1919-1923).
1920 Derde Internationale. Vrouwenkiesrecht in de V.S. Oorlog tussen Rusland en Polen.
1920 Nederland wordt lid van de Volkenbond. Nederland weigert definitief om Wilhelm II uit te leveren. Frankrijk en België sluiten een militair akkoord dat een einde maakt aan de neutrale status van België.
1921 Een grondwetsherziening bevestigt het Belgische kiesstelsel dat al in 1919 gebruikt werd. België en Luxemburg sluiten een economische unie.
1921 Invoering van de NEP in Rusland
1922 In Nederland wordt een grondwetsherziening doorgevoerd. De belangrijkste bepaling is dat het algemeen vrouwenkiesrecht in de grondwet wordt opgenomen. Voor Nederlandse arbeiders duurt een werkdag nog maar 8,5 uur en een werkweek 48 uur.
1922 Opkomst van facisme in Italië - Mussolini. Oprichting van de USSR (CCCP) (Sovjet Unie). Verdrag tussen Duitsland en de Sovjet Unie - Rapallo verdrag. Ierland wordt onafhankelijk met uitzondering van Noord-Ierland, dit gedeelte blijft Brits
1923 Twentse textielstakingen.
1923 België steunt Frankrijk bij de bezetting van het Ruhrgebied.
1923 Frankrijk bezet het Ruhrgebied. Duitsland getroffen door valutacrisis. Oprichting van de Turkse republiek.
1924 Dood van Lenin. In Engeland de eerste Labour regering. Dawes plan. Stalin aan de macht in Sovjet Unie (tot 1953).
1924 Voor het eerst vliegt er een vliegtuig van Nederland naar Nederlands-Indië.
1925 Verdrag van Locarno
1925 Vorming van de Nederlandse vakcentrale Rooms Katholiek Werklieden Verbond (RKWV). België ondertekent het pakt van Locarno dat de Duitse westgrenzen en dus de Belgische oostgrens garandeert.
1926 De Belgische kroonprins trouwt met de Zweedse prinses Astrid.
1927 Oprichting van het Nederlandse tijdschrift De Bezem dat parlementaire misstanden wil laten zien. De Belgische stichting Nationale Commissie voor Grote Openbare Werken realiseert in de daaropvolgende jaren de aanleg van het Albertkanaal, Kruisschans in Antwerpen en de verbetering van de haven van Gent.
1927 Trotski verbannen uit de Sovjet Unie
1928 Dictatuur in Portugal (1928-1974). Vrouwenkiesrecht in Engeland. Eerste vijf jaren plan in de Sovjet Unie (landbouw collectivisatie).
1929 Nederland treedt toe tot het verdrag van Kellog-Briand, dat oorlog als onwettig verklaard.
1929 Wall Street crash - beurskrach. Tweede Labour regering in Engeland onder MacDonald.
1930 Begin van grote economische crisis in de hele wereld.
1930 Prins Boudewijn wordt geboren en België viert het honderdjarig bestaan.
1931 Crisis in Manchurije. Japan valt China binnen. National Government in Engeland (1931-1940).
1931 Nederland kampt met grote werkeloosheid door de economische crisis. Nederland blijft trouw aan de Gouden Standaard maar er worden wel protectionistische maatregelen ingevoerd zoals de crisis-invoerwet. Oprichting van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) door Anton Mussert. De beweging richt zich (nog) niet op de Duitse NSDAP.
1932 De Afsluitdijk wordt voltooid. De Belgische verkiezingen worden beheerst door de vraag of aan vrije scholen subsidie gegeven mag worden.
Bericht geplaatst in: artikel