1950-1953

Geplaatst op 12 december 2006
Leopold III , McCarthy, EGKS, Drees, Eisnhower, Evita Peron, Elizabeth II en meer...
1950

 

 

 

 

 

De onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken wordt uitgeroepen. Ambon wordt echter na korte tijd weer heroverd door de Indonesiche republikenen.

In België vindt een volksraadpleging plaats met de vraag of Koning Leopold III nog mag blijven regeren. 57,68% van het volk stemt met ja.

Invoering van wet op de Publiek-Rechtelijke Bedrijfsorganisatie

Koning Leopold III van België keert terug vanuit Duitsland.

McCarthy lanceert anticommunistische kruistocht. McCarthyisme. Begin van de Korea oorlog (1950-1953). Julius en Ethel Rosenberg ontmaskerd als spionnen die het geheim van de atoombom verkocht hadden aan de Sovjet Unie. China neemt deel aan de Koreaanse oorlog.

Totstandkoming van het landbouwprotocol van de Benelux

1951

 

 

 

 

Eerste televisie-uitzending in Nederland

Koning Leopold III van België doet afstand van de troon ten gunste van Boudewijn.

MacArthur ontslagen als bevelhebber over de strijdmachten in Korea. Eerste waterstofbom in de V.S. Churchill premier van Engeland. Eerste televisie in Nederland. Frankrijk breekt het verzet van de Viet Minh bij Hanoi.

Nederland en België treden toe tot de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal).

Regeringscrisis. Nieuw kabinet-Drees wordt geformeerd.

1952

 

 

Dwight D. Eisenhower gekozen tot president. Eva Peron (Evita) sterft in Argentinië aan kanker. Guerilla oorlog in Indochina (huidig Vietnam) tussen communistische guerillas en Franse troepen. In Jordanië wordt Hussein koning. Elizabeth II koningin van Engeland.

Invoering van de WW (Werkloosheidswet)

Realisering van het Amsterdam-Rijnkanaal

Bericht geplaatst in: artikel