1953-1963

Geplaatst op 12 december 2006
Stalin, Dien Bien Phu, Suez Crisis, EEG, Sputnik, Elvis Presley, Fidel Castro, Varkensbaai, Chroetsjov, Cuba crisis, Kennedy, Slochteren, Congo en meer.....
1953

 

 

Benelux protocollen komen tot stand over coördinatie van handelspolitiek en economische en sociale politiek.

Elizabeth II gekroond tot koningin van Engeland. Einde Koreaanse oorlog. Mount Everest beklommen door Edmund Hillary (GB). Dood van Stalin. Chroetsjov aan de macht in Rusland. Egypte een republiek onder Nasser. Berlijnse opstand (Oost-Berlijn). Sovjet troepen maken een einde aan de Berlijnse opstand (Oost-Berlijn).

Overstromingsramp

1954

 

 

 

Invoering van nieuwe spelling Van Haeringen. Hiermee wordt voor Nederland en België gelijkheid in spelling gebracht.

MacCarthy verhoren. Val van Dien Bien Phu in Indochina - Fransen verslagen. Vrede van Genéve over Indoschina - verdeling van Indochina in twee staten (Noord- en Zuid Vietnam). Joe DiMaggio trouwt met Marilyn Monroe. CIA intervenieert in Guatemala. Rock around the clock van Bill Haley.

Openstelling van de eerste snelweg Amsterdam-Utrecht

Rooms-katholieke kerk komt met mandement De katholieken in het openbare leven van deze tijd. Men verzet zich hierbij tegen alle neutrale stromingen, met name het lidmaatschap van de PvdA.

1955

 

 

 

 

Goedkeuring voor aanleg van de IJ-tunnel door minister Algera.

In België wordt de vijf-daagse werkweek aanvaard.

In België wordt de wet Collard ingevoerd, waarbij het vrije middelbare onderwijs ten achter wordt gesteld bij het openbare onderwijs. De wet leidt tot felle protesten.

Kabinet doet een voorstel tot verlaging van inkomstenbelasting, met samengang van een algemene huurverhoging. Het voorstel wordt niet gesteund door links, waarna kabinet-Drees aftreedt. Na enkele weken doet het kabinet weer zijn herintrede, waarbij het voorstel alsnog wordt aangenomen.

Polio vaccin ontwikkeld. Eerste topconferentie tussen de V.S. en de Sovjet Unie. Rosa Parks (een zwarte vrouw) weigert in Alabama achterin de bus te gaan zitten. Protesten tegen apartheid in de V.S. Montgomery bus boycot in de V.S. Opening van Disneyland in Californië. Albert Einstein overleden. James Dean overleden na auto ongeluk. Juan Perons regime omver geworpen door junta. Crisis in Frans Algerije. Churchill treedt af als premier opgevolgd door Anthony Eden. Oprichting Warschau pact. Grote vier conferentie in Genéve (Engeland, Frankrijk, V.S. en de Sovjet Unie).

1956

 

 

 

Het aantal kamerleden van de Tweede Kamer wordt teruggebracht op 75, na een grondwetsherziening.

Invoering van de AOW (Algemene Ouderdomswet), waarbij iedere 65-jarige recht krijgt op een welvaartsvast pensioen.

Na de langste regeringscrisis uit de parlementaire geschiedenis van Nederland, wordt het 4e ministerie-Drees gevormd.

Suez crisis. Toename van populariteit voor Elvis. Toename van de crisis in Algerije - Franse troepen vermoord. Hongaarse opstand. Sovjet Unie intervenieert in Polen en Hongarije. Prins Reinier II van Monaco trouwt met Grace Kelly. Stalin van zijn voetstuk gehaald door Chroetsjov. Eisenhower herkozen als Amerikaanse president

1957

 

 

 

 

Als reactie op de watersnoodramp van 1953 wordt de Delta-wet aangenomen. Hierbij wordt voorzien in afsluiting van alle Zeeuwse zeeopeningen, waarbij alleen de Westerschelde wordt uitgezonderd.

De EEG en Euratom worden opgericht, na ondertekening van verdragen in Rome van de EGKS door Nederland, België en hun partners.

Eisenhower doctrine. MacMillan vervanht Anthony Eden als premier in Engeland. Civil Rights Act in Amerika. Sputnik gelanceerd door de Sovjet Unie in oktober. De eerste hond in de ruimte is de Russische hond Laika (november). De Franse generaal Massu herstelt de vrede in Algerije. Oprichting van de EEC (EEG) in Europa (deelnemende landen zijn: Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Luxumburg en Nederland). Piek van de baby boom.

Invoering van de AOW (Algemene Ouderdoms Wet)

Pacifistisch Socialistische Partij wordt opgericht.

1958

 

 

 

De regering-Drees treedt af na een kabinetscrisis. Hiermee komt een einde aan een reeks rooms-rode kabinetten na de oorlog.

Elvis Presley vervult zijn militaire dienstplicht Coup in Irak - koning Faisal afgezet en vermoord. VN troepen naar Libanon. Algerijnse crisis nadert hoogtepunt. Start van de vijfde Franse republiek - Charles de Gaulle. Sovjet Unie en V.S. stoppen atoomproeven. De NASA wordt opgericht.

In België wordt een schoolpact gesloten om in het land zowel openbare als confessionele scholen te laten komen met financiële ondersteuning van de staat.

Vervroegde verkiezingen dienen uitgeschreven te worden door interim kabinet-Beel.

1959

 

 

 

Fidel Castro aan de macht in Cuba. De nationalistische leider van Congo, Lumumba, wordt gearresteerd. Chroetsjov en Eisenhower ontmoeten elkaar in Camp David. Hawaii wordt de 50ste staat van de V.S. Vliegtuig met Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens stort neer.

Invoering van de AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet).

Regering-De Quay wordt gevormd, opgebouwd uit de partijen KVP, AR, CHU en VVD

Vervroegde verkiezingen vinden plaats. De pas opgerichte Boerenpartij neemt deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen. De liberalen en pacifistisch-socialisten winnen veel stemmen.

1960

 

 

 

 

 

 

Aanvaarding van wet-Cals op het Wetenschappelijk Onderwijs

Bij de plaats Slochteren worden grote aardgas voorraden aangetroffen. Exploitatie wordt in 1964 mogelijk door aanleg van de eerste pijpleiding.

De zogenaamde Eenheidswet wordt voorgesteld om de economische gevolgen van het verlies van de Kongo te overwinnen. Belastingen worden verhoogd en bezuinigingen worden ingevoerd. De Eenheidswet stuit op grote tegenstand van met name in Wallonië. De wet wordt ondanks dit verzet in 1961 aanvaard door de Kamer.

Een verdag (Generalbereinigung) wordt getekent door Nederland en West-Duitsland, om lopende kwesties af te wikkelen van WO II.

Het kabinet-De Quay valt. Het kabinet wordt echter gelijmd door de premier.

Koning Boudewijn I van België treet in het huwelijk met de Spaanse gravin Fabiola di Mora y Aragon. Omdat het huwelijk kinderloos is, wordt Boudewijns broer Albert de wettige troonopvolger.

Mubutu ledit een militaire coup in Congo. Nationaal bevrijdingdsfront voor Zuid-Vietnam opgericht. John F. Kennedy gekozen tot president van de V.S. Israël arresteert en veroordeelt Eichmann. U2 spionagevliegtuig et Gary Powers stort neer boven de Sovjet Unie. Nederland - Nieuw-Guinea kwestie. Conferentie van Parijs tussen V.S. en Sovjet Unie afgelast.

1961

 

De 5-daagse werkweek wordt ingevoerd voor overheidspersoneel. Vele particuliere bedrijven volgen dit voorbeeld of zijn daartoe al eerder op overgegaan.

Varkensbaai incident. Adolf Eichmann ter dood veroordeeld. Freedom rides in de V.S. Ernest Hemmingway schiet zichzelf door het hoofd. Yuri Gagarin eerste man in de ruimte. Bouw van de Berlijnse Muur. De V.S. helpt Zuid-Vietnam tegen de infiltratie van communisten vanuit Noord-Vietnam.

1962

 

Algerije wordt onafhankelijke staat. John Glenn eerste Amerikaan in de ruimte en eerste mens die een rondje om de aarde maakt. Peter Fechter doodgeschoten bij poging om over de Berlijnse Muur te klimmen. Charles de Gaulle bijna slachtoffer aanslag Cubaanse crisis. Marilyn Monroe dood aangetroffen in haar woning. Eerste communicatie satelliet in de ruimte.

Prinses Wilhelmina overlijdt op 82-jarige leeftijd.

Bericht geplaatst in: artikel