1963-1974

Geplaatst op 12 december 2006
Kennedy, Johnson, Vietnam, Profumo, Beatles, James Bond, Malcom X, Zwarte Panters, Provo, Nacht van Schmelzer, Beatrix en Claus, Apollo 11, Neil Armstrong, Nizon, Rode Khmer, Oliecirsis en meer....
1963

 

 

 

De soevereiniteit van Nieuw-Guinea wordt overgedragen aan Indonesië.

Definitieve aanname vindt plaats voor de Mammoetwet van minister Cals. Deze wet voorziet in de regeling van voortgezet onderwijs.

Invoering van de Algemene Bijstandswet en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet), waarbij vroegere regelingen worden vervangen.

Mars naar Washington. Sexschandaal in Engeland - Profumo. Kennedy vermoord in Dallas. Lee Harvey Oswald, verdachte van moord op Kennedy, vermoord door Jack Ruby voor het oog van 50 journalisten inclusief cameras. Lyndon B. Johnson president van de V.S. Edith Piaf overleden. Martin Luther King I have a dream speech. Great Train Robbery in Engeland (Biggs).

1964

 

 

Civil Rights Act. Golf van Tonkin incident. Beatlemania. Johnson gekozen tot president van de V.S. Harold Wilson premier van Engeland. De James Bond film Goldfinger zorgt voor een Bondmania Indiaase president Nehru overleden. Bresnjev vervangt Chroestjov in de Sovjet Unie als leider. Nobel prijs voor Martin Luther King.

Invoering van de ZFW (Ziekenfondswet) en WWV (Wet Werkloosheidsvoorziening).

Prinses Irene verliest haar aanspraak op de troon, door zonder toestemming van de Staten-Generaal met Carel-Hugo van Bourbon-Parma te trouwen.

1965

 

 

Bombardement van Noord-Vietnam door de V.S. Amerika gaat de oorlog in Vietnam steeds meer zelf leiden. Winston Churchill overleden. Malcom X vermoord. Herverkiezing van Charles de Gaulle in Frankrijk. Amerikaanse astronauten ontmoeten elkaar in de ruimte (twee ruimtevaartuigen). President Marcos aan de macht op de Fillipijnen. Provobeweging in Nederland (tot circa 1967).

Door onenigheid over radio- en televisiebeleid valt het kabinet-Marijnen. Er volgt een kabinet-Cals, waarbij samenwerking wordt hersteld met de socialisten.

In Amsterdam wordt Provo opgericht. Deze groepering bestaat uit jonge anarchisten, die het gezag op ludieke wijze proberen te provoceren.

1966

 

 

 

 

 

Black Panthers opgericht in de V.S. Culturele revolutie in China. Huwelijk Beatrix en Claus. ActeurRonald Reagan gouverneur van Californië. National Organization for Women (NOW) opgericht in de V.S. . Indira Gandhi vrouwelijke premier van India.

De WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) wordt aangenomen, welke in 1967 in werking worden gesteld.

Nacht van Schmelzer. Het kabinet-Cals wordt ten val gebracht door de KVP, waardoor de eenheid binnen de KVP is beëindigd.

Opstand van bouwvakarbeiders in Amsterdam. Door een conflict over onbetaalde vakantiebonnen, ontstaat er grote onrust in de binnenstad van Amsterdam. Er wordt pas laat ingegrepen door de politie. Een commissie -Enschede wordt ingesteld. Rapportering hiervan leidt tot het ontslag van de Amsterdamse burgemeester Van Hall in 1967.

Prinses Beatrix treedt in het huwelijk met Claus von Amsberg in Amsterdam. Het huwelijk leidt tot onrust in de hoofdstad, waar onder andere Provo debet aan heeft.

Vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven door het interimkabinet-Zijlstra.

1967

 

 

 

Bij de nieuwe verkiezingen lijden KVP en PvdA grote verliezen. De verassende nieuwkomer is de partij D´66. Een rechts kabinet-De Jong wordt gevormd.

De EGKS, EEG en Euratom worden samengevoegd tot de EG (Europese Gemeenschap).

Drie Amerikaanse astronauten komen om bij een brand in hun Apollo ruimtevaartuig tijdens een oefening. Eerste harttransplantatie in Zuid-Afrika (patient overlijdt echter). 6-daagse oorlog tussen Israël en Arabische landen. Summer of love in Californië. Che Guevera vermoord door Boliviaans leger.

Provo wordt opgeheven

1968

 

 

De Politieke Partij Radicalen wordt opgericht door voormalig KVP leden.

Het Democratisch Appèl wordt opgericht als antwoord op de invloed van Nieuw Links in de PvdA.

TET offensief. Johnson kondigt aan niet herkozen te willen worden. Sovjet tanks maken een einde aan de Praagse Lente. Martin Luther King vermoord. Robert F. Kennedy vermoord. Democratische Conventie in Chicago. Vredesbesprekingen Vietnam beginnen in Parijs. Richard Nixon gekozen tot Amerikaanse president.

1969

 

 

Apollo 11 landt op de maan. Neil Armstrong zet als eerste mens voet op de maan. Nixon begint Amerikaanse troepen terug te trekken uit Vietnam. Woodstock festival. Concorde maakt eerste vlucht. Yasser Arafat leidt de Palestijnen (PLO). Golda Meir Israëlische premier. My Lai slachting. Escalatie geweld in Noord-Ierland. Actrice en vrouw van Roman Polanski Sharon Tate en nog vier andere mensen vermoord door seriemoordenaar Charles Manson (rituele moord).

De BTW wordt ingevoerd. Dit is nodig voor samenwerking in EEG-verband.

Loonwet van minister Roolvink wordt aanvaard door de Tweede Kamer.

1970

 

 

 

De grondsweherziening wordt in België voltooid, waarbij België in een communautaire staat moet veranderen. De grondwet kent hierdoor vier taalgebieden, drie economische gewesten en twee cultuurraden.

De V.S. valt Cambodja binnen. Sadat premier van Egypte. Jimi Handrix overleden. The Beatles gaan uit elkaar.

Invoering van de AWBZ (Algemene wet Bijzondere Ziektekosten).

Voor de eerste keer is er geen opkomstplicht bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het opkomstpercentage is 68,8%.

1971

 

De V.S. valt Laos binnen. Pentagon Papers gepubliceerd in de New York Times. Amerikaanse astronuaten rijden rond op de maan in Moonbuggy. Zuid-Vietnam valt Laos binnen. Oorlog India-Pakistan. Oprichting Bangladesh. China lid van de Verenigde Naties. Verdere escalatie Noord-Ierland. Engels kabinet stemt toe met toetreding EEG.

In België wordt de BTW ingevoerd

1972

 

 

In België wordt een Cultuurpact ondertekend door bijna alle partijen voor het waarborging van ideologische en filosofische minderheden in België. In 1973 wordt dit cultuurpact now eens bekrachtigd door Kamer en Senaat.

Nixon bezoekt China en de Sovjet Unie. SALT besprekingen (Strategic Arms Limitation Talks). Inbraak in de Watergate. Engeland, Ierland, Denemarken en Noorwegen treden toe tot de EEG. Club van Rome. Nixon herkozen in Amerika. Arabieren vermoorden 11 Israëlische olympiërs in München. Kerst bombardementen van Noord-Vietnam.

Voor het eerst mogen jongeren tussen de 18 en 21 jaar stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen.

1973

 

 

 

Een oliecrisis is ontstaan door een voor Nederland opgelegde olieboycot door Arabische olie-exporterende landen. Dit vanwege de sympathie die Nederland uit voor Israël. De Nederlandse regering geeft opdracht tot autoloze zondagen.

Het schijventarief wordt inegevoerd bij de inkomstenbelasting.

Minister Luns van buitenlandse zaken treedt af en wordt daarna tot 1984 secretaris-generaal van de NAVO.

Wapenstilstand in Vietnam. Proces van Watergate inbrekers. Picasso overleden. Watergate onderzoek begint. President Salvador Allende vermoord in Chili. Vice-president Spiro Agnew stapt op, Gerald Ford volgt op. Yom Kippoer oorlog tussen Israël en Egypte. OPEC embargo op olie naar het westen - ook Nederland wordt getroffen. Coup in Griekenland. Autoloze zondagen.

Bericht geplaatst in: artikel