1974-1989

Geplaatst op 12 december 2006
Watergate, Suriname onafhankelijk, Jimmy Carter, Camp David, Yom Kippoer oorlog, Space Shuttle, Ayatollah Khomeni, Beatrix koningin, Afghanistan, Ronald Reagan, AIDS, Tsjernobyl, EK 1988 en meer....
1974

 

 

 

 

 

Afschaffing van de benzinedistributie, die naar aanleiding van de oliecrisis werd ingevoerd.

Afschaffing van de benzinedistributie, die naar aanleiding van de oliecrisis werd ingevoerd.

Een gijzelingsdrama voltrekt zich in de Franse Ambassade te Den Haag door leden van het Japanse Rode Leger.

Machtigingswet wordt in werking gesteld. De wet kent de regering bevoegdheden toe om inkomens, lonen, dividenden, huren en prijzen te beteugelen.

Machtigingswet wordt in werking gesteld. De wet kent de regering bevoegdheden toe om inkomens, lonen, dividenden, huren en prijzen te beteugelen.

Nixon moet de Watergate tapes inleveren. Turkije valt Cyprus binnen - Cyrprus in twee delen verdeeld (Grieks en Turks). Impeachment proces van Nixon. De Sovjet Unie verbant schrijver Alexander I Solzhenitsyn (Gulag Archipel). Nixon treedt af. Einde aan de dictatuur in Portugal - April revolutie. Gerald Ford wordt president van de V.S.

1975

 

 

 

België voert een programma in voor economisch herstel. De maatregelen zijn nodig om de economie een extra impuls te geven.

De FNV (Federatie van Nederlandse Vakverenigingen) wordt opgericht, door het samengaan van het NVV en NKV.

Suriname wordt onafhankelijk. De verhouding met Nederland verslechterd snel. Een groot deel van de Surinaamse bevolking vestigd zich in Nederland.

Val van Saigon. Zuid-Vietnamese regering valt. Franco overlijdt - Juan Carlos koning van Spanje. Communisten veroveren Cambodja. Pol Pot aan de macht in Cambodja - begin van de Rode Khmer - Killing fields. Suriname onafhankelijk van Nederland. Ontmoeting tussen Amerikaanse en Sovjet astronauten in de ruimte. Angola (Portugese kolonie) onafhankelijk. Burgeroorlog in Libanon.

1976

 

 

 

 

De comissie-Donner steld vast dat Prins Bernhard tegen een comissie de Nederlandse regering ertoe heeft proberen te bewegen vliegtuigen van Lokheed aan te schaffen. Prins Bernhard doet na dit rapport afstand van een groot aantal openbare functies.

De partijen CHU, AR en KVP voegen zich samen op één kandidatenlijst onder de naam CDA (Christen Democratisch Appèl). Op 1 oktober 1980 wordt het CDA pas officieel geregistreerd als politieke partij.

In België wordt de harde herstelwet doorgevoerd. De wet is een vervolg op het herstelprogramma van 1975 en ontbeert veel kritiek.

Invoering van de AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet).

Jimmy Carter gekozen tot Amerikaanse president. Mao Zedong - Chinese leider - overlijdt

1977

 

 

 

De fusiewet treedt in werking voor België. Een groot aantal gemeenten worden samengevoegd.

Een KLM Jumbo 747 vliegtuig en een Jumbo 747 vliegtuig van Pan Am komen in botsing met elkaar op het vliegveld van Tenerife. Bij de vliegramp verliezen 570 mensen het leven.

Met geweld beëindigt het leger Molukse kapingsacties in De Punt en een school in Bovensmilde.

Ontwikkeling van de Space Shuttle. Elvis Presley overleden. Acties van Molukkers in Nederland (treinkapingen). Panama kanaal verdragen.

1978 Camp David akkoorden - vrede tussen Egypte en Israël. Eerste reageerbuisbaby geboren. Jonestown massacre in Guyana (sekte).
1979 Revolutie in Iran - Ayatollah Khomeni wordt hier leider. Amerikaanse ambassade in Therean bestormd door Iranese militanten. Carter en Brezhnev tekenen SALT II. Margaret Thatcher eerste vrouwelijke Britse premier. Herstel diplomatieke relaties V.S. en China. Grensconflicten tussen Vietnam en China.
1980

 

 

 

Beatrix wordt ingehuldigd als koningin. De huldiging vindt plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De feestelijkheden worden verstoord door kraakrellen.

België bestaat 150 jaar, wat uitbundig wordt gevierd.

Koningin Juliana doet afstand van haar troon.

Sovjet Unie valt Afghanistan binnen. Olympische spelen in Moskou (i.v.m. Afghanistan door veel landen uit het westen geboycot). Beatrix koningin van Nederland. Oorlog tussen Iran en Irak. Carter trekt het SALT II akkoord terug. John Lennon vermoord in New York. Vulkaanuitbarsting Moun St Helens (staat Washington). Iran gijzelings affaire. Solidariteit in Polen - Lech Walesa. Ronald Reagan president V.S. - George Bush vice-president.

1981

 

 

In Amsterdam vindt de grootste betoging plaats van de Nederlandse geschiedenis. Op het museumplein protesteren 400.000 mensen tegen de plaatsing van midden-lange afstandsraketten in Europa. Er doen zich geen ernstige vernielingen voor.

In de Antwerpse diamantwijk wordt een bomaanslag gepleegd. Een verband wordt gelegd met het internationaal terrorisme tussen Israël en de Arabische landen.

Moordaanslag op paus Johannes Paulus II mislukt. Eerste Space shuttle in de ruimte. Einde aan gijzeling Amerikaanse ambassade in Iran. President Sadat van Egypte vermoord. Huwelijk van Britse kroonprins Charles en Diana. Mislukte moordaanslag op president Regan.

1982

 

De Belgische Frank kampt met enorme devaluatie.

Solidariteit verboden in Polen. Falklandoorlog tussen Argentinië en Engeland. Bresnjev overlijdt in Rusland - opgevolgd door Andropov.

1983

 

 

 

 

 

De politieke partij DS´70 wordt opgeheven

De V.S. valt Grenada binnen. Bomaanslag op Amerikaanse troepen in Beiroet. Sally K. Ride eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. De Sovjet Unie schiet een Koreaanse Boeing 747 neer - 269 doden. Reagan komt met het SDI (Strategic Defense Initiative) voorstel (Star Wars).

Door de invoering van de superheffing wordt de melkproductie beperkt.

Een demonstratie voor vrede en tegen kernbewapening brengt 550.000 mensen op de been in Den Haag. De demonstratie verloopt zonder ongeregeldheden.

Een onderzoek wordt ongesteld naar de onregelmatigheden in het beleggingsbeleid van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). De comissie-Polak wordt hiervoor ingesteld. De affaire duurt voort tot in 1984, waarbij zich in 1986 nog eens een tweede schandaal voordoet bij het ABP te Heerlen.

Het kabinet weigert het RVS-concern (Rijn-Schelde-Verolme) nog langer financieel te ondersteunen. Er wordt een enquetcomissie aangesteld voor onzerzoek naar de rol van de overheid ten opzichte van het concern.

1984

 

 

 

 

De RSV-enquete krijgt veel aandacht van de media. De getuigen worden in 4 sessies verhoord.

Door de invoering van de superheffing wordt de melkproductie beperkt.

In het eindrapport van de RSV-enquête blijkt dat minister Van Aardene onjuiste en onvolledige informatie heeft gegeven aan de Tweede Kamer. De minister kan zich handhaven, ondanks een motie van wantrouwen van de PvdA.

Ondanks vele discussies in de Tweede Kamer, neemt het kabinet het besluit om 48 kruisrakketten tussen 1986 en 1988 te plaatsen.

Ronald Reagan herkozen. Indira Gandhi vermoord door Sikhs. Protesten tegen Marcos op de Fillipijnen. Bhopal chemische fabriek lekt - 2100 doden. Olympische spelen van Los Angeles. Andropov overlijdt in Rusland - opgevolgd door Cherenenko.

1985

 

 

 

 

Bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland.

De autokeuring wordt verplicht.

Prins Willem Alexander wordt op 18-jarige leeftijd geïnstalleerd als lid van de Raad van State door koningin Beatrix.

Rock Hudson overlijdt aan AIDS. Aardbeving in Mexico zorgt voor veel slachtoffers. Kaping van de Achille Lauro in de Middellandse Zee. Cherenenko overlijdt - Gorbatsjov volgt op in Rusland. Lichaam van Josef Mengele waarschijnlijk gevonden in Brazilië. Live Aid festival. Topontmoeting Reagan en Gorbatsjov.

Wubbo Ockels maakt als Nederlandse astronaut een reis met het Amerikaanse ruimteveer Challenger.

1986

 

 

 

 

Amerikaanse militairen arriveren te Woensdrecht voor installatie van de 48 kruisraketten.

Anti-apartheidsactivisten hebben het voorzien op tankstations van Shell en richten grote schade aan.

De V.S. bombardeert Libië. President Marcos weg uit de Fillipijnen - Cory Aquino nu president. Ontploffing van de Space shuttle Challenger - astronauten overleven het niet. Oostenrijkse Presidentskandiaat Waldheim beschuldigd van Nazi verleden. Ramp in Tsjernobyl in de Oekraïne.

Na de kernramp in Tsjernobyl wordt ook in Nederland een verhoogde radioactiviteit waargenomen. De boeren dienen hun vee op stal te houden en grote partijen spinazie worden vernietigd.

Visafslagen blijken een dubbele boekhouding er op na te houden. Er zou sprake zijn van overschrijding van de EG-visquota door Nederlandse vissers. De verantwoordelijke minsister en bewindslieden van Landbouw en Visserij worden gehoord. Minister Braks behoudt zijn functie op aandringen van het kabinet.

1987

 

 

 

 

 

 

De manifestatie Amsterdam, culturele hoofdstad van Europa wordt officieel geopend.

Er ontstaat een internationale beurscrisis (Zwarte Maandag). De aandelen op de Amsterdamse beurs dalen met gemiddeld 20%.

Iran-Contra schandaal wordt onderzocht in de V.S. Ramp met de Herald of Free Enterprise. Wall Street minicrash. Andy Warhol overlijdt. Duitser Matthias Rust landt met zijn. vliegtuigje op het Rode Plein in Moskou - enorme stunt. Kernverdrag tussen Rusland en V.S. Rudolf Hess overlijdt in de Spandau gevangenis in West-Berlijn.

Ministerie van Landbouw en Visserij wordt gehoord inzake visfraude. Nederlandse vissers zouden de EG-visquota op op grote schaal overaschrijden. De verantwoordelijk minister Braks blijft in zijn functie, op aandringen van het kabinet.

Na enkele brandstichtingen in december 1986 bij Makro-vestigingen te Duiven en Duivendrecht, gaat ook de Makro-vestiging te Nuth in vlammen op. De anti-racistische beweging RaRa eist met deze acties terugtrekking van het moederbedrijf SHV uit Zuid-Afrika. SHV besluit door de terreur zijn belangen in Zuid-Afrika op te geven.

Om de enorme toename van het aantal asielzoekers te doen verminderen, wordt de ROA (Regeling Opvang Assielzoekers) ingevoerd.

Vanwege ondertekening van de INF-ontwapeningsakkoorden door de USSR en VS, deelt minister Van den Broek mee dat er definitief geen kruisraketten worden opgesteld in Woensdrecht.

1988

 

 

 

 

Amerikaans schip schiet Iraans vliegtuig neer. Einde aan 8-jarige oorlog tussen Iran en Irak. Perestroika in Rusland. Grote aardbeving in Armenië. Reagan tekent het Intermediate Nuclear Forces Treaty (INF) in Moskou. Sovjet Unie trekt terug uit Afghanistan. Oorlog in Nicaragua voorbij. George Bush gekozen tot Amerikaanse president.

De meerderjarigheidsgrens wordt verschoven van 21 naar 18 jaar

Er gaat een derde Nederlands televisienet van start, waarop vooral culturele en sportieve gebeurtenissen kunnen worden gezien.

Het Nederlands voetbalteam wordt Europees kampioen.

Vele demonstraties en proesten vinden plaats door medisch personeel, politiepersoneel, studenten en vissers. Deze vinden plaats vanwege de bezuinigingsplannen van de regering.

Bericht geplaatst in: artikel