1989-2000

Geplaatst op 12 december 2006
Val van de Muur, Duitse eenwording, Mandela, Golfoorlog, Bijlmerramp, Bill Clinton, Srebrenica, Verdrag van Maastricht, Somalië, Bosnië, Princes Diana, Hong Kong en meer....
1989

 

 

 

 

 

De nieuwe politieke partij Groen Links wordt gevormd, door het samengaan van de partijen PSP, PPR, CPN en EVP.

De nota Sociale Vernieuwing wordt gepresenteerd, waarmee alle sociale problemen binnen de gemeenten aangepakt dienen te worden.

Door oneenigheid over het Nieuw Milieubeleidsplan (NMP) valt het kabinet. Het NMP wordt echter wel gepresenteerd, waarin extra milieumaatregelen voor 6,6 miljard gulden worden voorgesteld.

Het in Amsterdam opgestegen DC-8 vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, stort neer bij het vliegveld Zanderije in Paramaribo. De vliegtuig ramp eist 176 slachtoffers.

Het sofi-nummer wordt ingevoerd, om gegevens van personen bij de Belastingdienst en Sociale Diensten uit te wisselen.

Olieramp met Exxon Valdez. Aardbeving in San Fransisco. De V.S. valt Panama binnen - Noriega gearresteerd. Salman Rusdhie ter dood veroordeeld door Khomeini naar aanleiding van zijn boek De duivelsversen. China onderdrukt een prodemocratische beweging (Plein van de Hemelse vrede / Tiananmen plein). Solidariteit aan de macht in Polen. Khomeini overleden. Val van de Berlijnse Muur. Revolutie in Roemenië - Ceausescu vermoord.

1990

 

 

 

 

 

 

De eerste Krant op Zondag komt uit. Er worden 70.000 exemplaren van verkocht.

De Nederlandse regering veroordeelt de militaire coup in Surinam. De ontwikkelingshulp aan het land wordt tot nader order opgeschort.

De nota Sociale Vernieuwing wordt gepresenteerd, waarmee alle sociale problemen binnen de gemeenten aangepakt dienen te worden.

Door een miljardenverlies bij Philips, volgt een grootscheepse sanering.

Nederland laat zich niet ongemoeid met de annexatie van Koeweit door Irak. Twee fregatten van de Koninklijke Marine worden naar de Perzische Golf uitgezonden, voor toezicht op het handelsembargo dat de VN heeft afgekondigd.

Nederland ondertekent het Verdrag van Schengen, waardoor paspoort controle aan vrijwel alle Europese binnengrenzen wordt afgeschaft.

Nelson Mandela vrijgelaten. augustus - Irak valt Koeweit binnen. oktober - Duitsland herenigd. De aanleg van de tunnel tussen Calais en Dover voor de nieuwe treinverbinding is gereed. Noriega berecht en veroordeeld. Thatcher treedt af als premier - John Major volgt op. Sovjet Unie trekt troepen terug uit Oost-Duitsland en rest van Oost-Europa.

1991

 

 

 

 

 

 

De komst van een Politieke en Monetaire Unie wordt geregeld door het verdrag van Maastricht. Tevens wordt de Euro geïntroduceerd.

De Krant Het Vrije Volk verschijnt voor de laatste maal. De ooit grootste krant van Nederland gaat over in het Rotterdams Dagblad.

De nieuwe mediawet wordt goedgekeurd, waarbij commerciële omroepen en reclame op zondag worden mogelijk gemaakt. gema

Er wordt een verscherping van het asielbeleid toegepast door de regering, wegens de enorme toename van asielzoekers.

Golf Oorlog - Desert Storm. Koeweit bevrijd. V.S. en Sovjet Unie besluiten tot beperking atoomwapens. Onrusten in Joegoslavië. Revolutie in de Sovjet Unie. Sovjet Unie valt. Gorbatsjov verdwijnt van het toneel ten gunste van Boris Jeltsin.

In ruil voor een verlaging van hun beurs, krijgen studenten een OV-jaarkaart aangeboden. Hiermee kunnen de studenten gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.

WAO crisis, door maatregelen van het kabinet om de toeloop op de WAO en Ziektekostenverzekering af te laten nemen. Er volgen overleg demonstraties en overleg tussen kabinet en vakbonden.

1992

 

 

 

 

 

Bill Clinton gekozen tot president Servische concentratiekampen in Bosnië Amerikaanse troepen in Somalië Verdrag van Maastricht 4 oktober - Bijlmerramp

De voorkeur van het kabinet voor een Betuwelijn om Rotterdam met het Duitse achterland te verbinden leidt tot vele protesten.

Grote schade wordt aangericht door een aardbeving in Limburg. Het epicentrum ligt in Roermond, maar ook delen in Belgisch Limburg en het grensdeel met Duitsland worden grote schade toegebracht.

Het verdrag van Maastricht wordt door de meerderheid van de Tweede Kamer goedgekeurd. De toetreding tot derde fase van de EMU, zal echter na raadpleging van de Tweede Kamer moeten plaatsvinden.

In de Bijlmer stort een vrachtvliegtuig neer van ElAl. De ramp kost 29 mensen het leven, verder vallen er 130 gewonden.

Nederland stelt de luchtmobiele brigade ter beschikking voor de vredemissie van de VN in Joegoslavië.

1993

 

 

 

 

 

 

 

De eerste carpoolstrook in Europa wordt geopend op de A1, tussen Diemen en Muiderberg.

De Nederlandse vrachtautofabrikant DAF wordt van een faillisement gered. De fabrikant gaat opnieuw van sart met hulp van de overheid, banken en een nationale bedrijvencollecte.

De wet op vrijwillige euthanasie wordt na een langdurig debat goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wettelijke normen voor strafbaar handelen, worden hiermee enigzins verruimd.

Door de gepresenteerde Prioriteitennota van Defensie, wordt een herstructurering van de krijgsmacht ingevoerd. Het leger zal hierdoor geen dienstplicht meer kennen vanaf 1998, maar voornamelijk uit vrijwilligers bestaan.

Het kabinet komt tot een besluit om de Betuwelijn bovengronds aan te leggen, ondanks vele protesten. Overige mogelijkheden zijn te duur bevonden.

Het Verdrag van Maastricht treed in werking. De Europese Gemeenschap wordt Europese Unie (EU). De EEG zal binnen de EU als Europese Gemeenschap (EG) blijven bestaan.

Koning Boudewijn I van België overlijdt. Zijn broer prins Albert wordt de nieuwe koning.

NAFTA geoedgekeurd (Noorth American Free Trade Agreement). Vredesbesprekingen tussen Israël en Palestijnen. Tsjechoslowakije valt uiteen in twee landen : Tsjechië en Slowakije. Jeltsin onderdrukt rebellie in de Sovjet Unie. Yitzhak Rabin en Yasser Arafat tekenen vredesverdrag Vrede voor Noord-Ierland op papier.

1994

 

 

 

Beperkte identificatieplicht wordt ingevoerd.

De IRT-affaire doet veel stof opwaaien. Het Interregionaal Rechercheteam blijkt met medenweten van de misisteries Justitie en Binnenlandse Zaken grote hoeveelheden drugs het land binnen te smokkelen, om zo de identiteit van drugsbendes te achterhalen. De verantwoordelijke ministers Ballin (Justitie) en Van Thijn (Binnenlandse Zaken) dienen hun ontslag in.

Einde aan interventie in Somalië. Sttakt het vuren voor IRA. V.S. valt Haïti binnen. Eerste Paarse kabinet onder Kok. De NATO/NAVO bombardeert Bosnië. Russische troepen vallen Tjsetjenië binnen. Nelson Mandela president van de Zuid-Afrika. Grote aardbeving in Los Angeles. Grote etnische zuiveringen in Ruanda (Hutus en Tutsis). Akkoord tussen Israël en de PLO over onafhankelijkheid van Gaza en Jerricho.

Voor het eerst in de geschiedenis kent Nederland een Paars kabinet, bestaande uit Pvd!, VVD en D66.

1995

 

 

De Nederlandse regering stelt een onderzoek in naar de Nederlandse VN-troepen in het Srebrenica (Bosnië). Kolonel Karremans levert de stad over aan de Servische soldaten van Mladic. De Bosnische Serven executeren vrijwel onder het oog van de Nederlandse militairen alle moslim-mannen. Het opperbevel in Den Haag verbood daarbij het belastend materiaal, dat door de pers gebruikt zou kunnen worden.

In het kader van samenwerking in NAVO-verband, besluiten Duitsland en Nederland tot oprichting van een gezamenlijk legerkorps.

Vrede in Bosnië. Oklahoma bomaanslag in V.S. Aardbeving in Kobe Japan. Gifgasaanslag in metro Tokyo. Palestijnse autonomie in Israël. Israëlische premier Itzhak Rabin vermoord. Dayton vredesbesprekingen voor Bosnië. Netanyahu premier van Israël.

1996

 

 

 

 

Brois Jeltsin herkozen tot Russische president. Bill Clinton herkozen. Burgeroorlog in Zaïre (voormalig Congo). Taliban wint aan invloed in Afghanistan.

Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie verschijnt naar aanleiding van de IRT-affaire. Hieruit blijkt dat de undercover methode die door de politie werd gehanteerd, niet de gewenste resultaten opleverden. Daarnaast bleken er met medenweten van de overheid enorme partijen drugs op de markt te zijn gebracht. Verder werd duidelijk dat de banden tussen de drugsmaffia en bovenwereld minder sterk waren, dan werd verwacht.

Nederland kampt met een enorme wateroverlast. Delen in het Rivierengebied worden geëvacueerd. Er wordt besloten om over te gaan op dijkverhoging.

Vliegtuigfabrikant Fokker gaat failliet, na 77 jaar vliegtuigen te hebben gebouwd.

Voorzitter van de IRT-enquêtecomissie Van Traa, overlijdt kort na het rapport bij een verkeersongeval.

1997

 

 

 

 

Een discussie omtrent zinloos geweld ontstaat naar aanleiding van het doodschoppen van Meidert Tjoulker door enkele dronken voorbijgangers in Leeuwarden.

Hong Kong weer onderdeel van China

In Amsterdam vindt een Europese topconferentie plaats over de eventuele uitbreiding van de EU met landen in Oost-Europa.

Langs de autosnelweg A-10 bij Beverwijk raken Feijenoord en Ajax supporters slaags met elkaar. Het slagveld kost de leider van de Ajax F-side Carlo Picornie het leven.

Ongeveer 9 miljoen varkens worden vernietigd door een uitbraak van varkenspest in Nederland.

1998

 

 

Het paarse kabinet overleeft de eerste regeringsperiode en wordt voortgezet in Paars II.

Opvangproblemen ontstaan door de enorme toevlucht van asielzoekers en economische vluchtelingen naar Nederland.

Soeharto treedt af in Indonesië na onlusten. Tweede paarse kabinet onder Kok.

1999

 

 

 

Door de enorme economische groei in Nederland, groeit er in diverse sectoren een tekort aan vakbekwaam personeel.

In het kader van de NAVO worden Nederlandse vliegtuigen ingezet bij de luchtaanvallen op Servië. De aanvallen gelden als strafmaatregel tegen het beleid van Milosevic in de Servische provincie Kosovo.

Invoering van de Euro op de beurs. Koning Hoessein van Jordanië overleden. Impeachment Clinton n.a.v. Leweinsky/Jates schandaal. Öcalan opgepakt door Turkse geheime dienst en veroordeeld in Turkijë. NATO bombardementen van Servië n.a.v. Kosovo Barak premier van Israël. Mandela treedt af en wordt opgevolgd door Mbeki.

Uit de parlementaire ênquete naar de ramp in de Bijlmer, blijkt een collectief falen van het toenmalig verantwoordelijke ministers.

Bericht geplaatst in: artikel