NOORDBRABANTS MUSEUM EN MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST BESLUITEN TOT INTENSIEVE SAMENWERKING

Geplaatst op 13 december 2006
In een intentieverklaring gericht tot het provinciaal bestuur van Noord-Brabant
spreken het Noordbrabants Museum en het Museum voor Religieuze Kunst het voornemen
uit te komen tot een verregaande vorm van samenwerking.

noordbrabantsmuseum.jpgIn een intentieverklaring gericht tot het provinciaal bestuur van Noord-Brabant spreken het Noordbrabants Museum en het Museum voor Religieuze Kunst het voornemen
uit te komen tot een verregaande vorm van samenwerking. De provincie Noord-Brabant is gevraagd deze samenwerking financieel mogelijk te maken.

De feiten
Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch is het enige museum in de provincie dat zich toe legt op de volle breedte van de kunst en cultuur van Noord-Brabant. Het is gevestigd in het voormalige gouvernementspaleis. Het museum wordt financieel gedragen door de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Museum voor Religieuze Kunst heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de Religieuze Kunst van het Zuiden. Het museum is gehuisvest in de Abdij Maria Refugie van de zusters Birgittinessen in Uden. Het museum wordt gesubsidieerd door de Gemeente Uden en door het Bisdom ’s-Hertogenbosch.

Waarom deze verregaande samenwerking?
De bundeling van krachten, kennis en creativiteit zal leiden tot een betere presentatie van de Brabantse geschiedenis. De collecties van beide musea vullen elkaar aan en kunnen via de samenwerking nog beter worden ingezet om een breed publiek te dienen. Door de samenwerking zullen beide musea een sterkere positie krijgen in de richting van bruikleengevers, schenkers en andere partijen. Door de provinciale steun zal het Museum voor Religieuze Kunst de collectie beter tot haar recht kunnen laten komen en ontsluiten.

Vorm van de samenwerking
Kern van de intentieverklaring is dat de Stichting Museum voor Religieuze Kunst (MRK) de museale taken ter uitvoering overdraagt aan het Noordbrabants Museum. Dit betekent dat het personeel in dienst komt van dat museum en dat de directie van het Noordbrabants Museum verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het beleid en daarmee samenhangende taken. De Stichting Museum voor Religieuze Kunst wordt naast Provincie en Gemeente een van de belanghebbenden in de Stichting Noordbrabants Museum, maar staat als zodanig op afstand. Wel zullen (in eerste instantie door het bestuur van de stichting MRK) in de Raad van Toezicht van
het Noordbrabants Museum twee leden worden benoemd die daarin zitting nemen 'met het speciale vertrouwen' van dat bestuur. Verder blijft de Stichting MRK eigenaar van de collectie die de afgelopen jaren is opgebouwd en van de gebouwen die met middelen van de Stichting zijn gerealiseerd. Uitgangspunt is bovendien dat het museum gehuisvest blijft in de abdijgebouwen in Uden.

Steun van de provincie Noord-Brabant
Het voornemen is deze intentieverklaring om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst, waarin de toekomstige ontwikkelingen van de beide musea voor langere
tijd aan elkaar verbonden worden. Voorwaarde daarvoor is dat de provincie Noord-
Brabant bereid is dit proces financieel te ondersteunen. Daarom wordt voor dit project
een exploitatiesubsidie van 270.000,- euro per jaar gevraagd ten behoeve van
het Museum voor Religieuze Kunst. Daarnaast wordt de Provincie gevraagd om een
ten behoeve van de verbouwing van het Museum voor Religieuze Kunst gereserveerd
bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Voorafgaand aan de opening van de expositie ‘Handschriften voor het hertogdom
Brabant’, op zaterdag 16 december 2006 om 15.00 uur, is er gelegenheid
voor de pers om over deze samenwerking te spreken met bestuursleden
en directies van beide musea en met leden van de Raad van
Toezicht van het Noordbrabants Museum. Vanaf 13.30 uur bent u welkom
in het Museum voor Religieuze Kunst.

Bericht geplaatst in: nieuwtje