ZEEUWS ARCHIEF ZET ONDERZOEK NAAR DE RUYTER VOORT

Geplaatst op 5 maart 2007
Aanvullend onderzoek werpt nieuwe vragen op over de oorsprong van de naam Trouwhand. Kapitein Michiel Trouwhand alias Ruyter lijkt mogelijk toch niet Michiel de Ruyter te zijn...

MIDDELBURG - Aanvullend onderzoek van het Zeeuws Archief werpt nieuwe vragen op over de oorsprong van de naam Trouwhand. Uit nieuw onderzoek van het Zeeuws Archief blijkt dat kapitein Michiel Trouwhand alias Ruyter mogelijk toch niet Michiel de Ruyter lijkt te zijn, maar de Vlaming Michiel Trouwhand uit Kortemark. Het Zeeuws Archief berichtte 13 februari jongstleden dat Michiel de Ruyter eerst de (bij)naam Trouwhand voerde.

Na de bekendmaking dat Michiel de Ruyter eerst de (bij)naam Trouwhand voerde, heeft het Zeeuws Archief veel reacties ontvangen. Om aanvullende bevestiging te vinden dat kapitein Michiel Trouwhand alias Ruyter dezelfde persoon is als de nationale zeeheld Michiel de Ruyter, heeft historicus en archiefmedewerker van het Zeeuws Archief, Ivo van Loo, aanvullend onderzoek gedaan in het Nationaal Archief in Den Haag.

Nader onderzoek
Van Loo heeft in het Nationaal Archief in het archief van de Staten-Generaal, onder meer de ingekomen brieven uit Frankrijk uit 1636 doorzocht op nadere informatie over het incident op de rede van Calais in januari van dat jaar. Daar werd het schip van Michiel Trouwhand, de ‘Graeuwen Heynst’ op verdenking van piraterij weggevoerd naar Sandwich, Engeland. De kapitein verbleef op dat moment in de stad. Hij reisde zijn schip achterna om in Engeland zijn bemanning in gevangenschap aan te treffen. Van dit incident deed de Nederlandse ambassadeur in Londen, de Zeeuw Albert Joachimi verslag. Hij meldde dat een Vlissings fregat waarvan ‘de capiteijn is genaemt Michiel Trouhant alias Ruijter’ door de Engelse vice-admiraal op verdenking van piraterij was opgebracht.

Michiel Trouwhand
Tijdens het onderzoek in het Nationaal Archief trof Van Loo berichten aan van correspondenten uit Calais en Le Havre. In deze berichten bleef het incident zelf onvermeld. Van Loo vond echter wel mededelingen uit april 1636 dat in de Noord-Franse havens commotie was ontstaan over een zekere kaperkapitein `Michiel Trouvandt de Courtemarcker’. Deze kapitein was met een kaperbrief van de prins van Oranje, en geregistreerd bij de Zeeuwse Admiraliteit als kapitein van het schip de `Graeuwe Heynst’, zich als piraat gaan gedragen. Hij had illegaal verscheidene Nederlandse schepen naar Calais en Le Havre opgebracht. Deze vondst van een kaperkapitein Michiel Trouwhand van Kortemark – Kortemark is een plaatsje in West-Vlaanderen tussen Ieper en Brugge – roept ernstige twijfels op over de mededeling van ambassadeur Joachimi (‘de capiteijn is genaemt Michiel Trouhant alias Ruijter’).

De blanco jaren van Michiel de Ruyter
Het nieuwe onderzoek heeft tal van nieuwe vragen opgeworpen, zoals waarom er zich in het archief van de Admiraliteit van Zeeland geen afschrift van een kaperbrief op naam van Michiel de Ruyter bevindt, terwijl bekend is dat hij als kaper werkzaam is geweest. Op het kapen zonder kaperbrief stond immers de doodstraf. Ook blijft nu de blinde vlek in de carrière van Michiel de Ruyter tussen september 1635 en juni 1636 bestaan (zie bijlage). Tevens rijzen de vragen hoe en waarom een inwoner van een vijandelijke natie - Vlaanderen maakte toen deel uit van het Spaanse Koninkrijk waarmee de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in oorlog was - door tussenkomst van Vlissingse reders een kaperbrief heeft kunnen ontvangen; waarom Joachimi hem met het alias ‘Ruijter’ aanduidde en hoe het met deze naar de piraterij afgedwaalde kaper is afgelopen. Om antwoord op deze vragen te vinden zal het Zeeuws Archief in de komende periode extra onderzoek instellen.

Publicatie
Het Zeeuws Archief bracht 14 februari jongstleden de publicatie ‘Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655.’ uit. Het boekje bevat veel meer nieuwe gegevens over Michiel de Ruyter dan alleen de (bij)naam Trouwhand.

Zeeuws Archief
Het Zeeuws Archief is het Regionaal Historisch Centrum (RHC) van Zeeland. Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis en maakt deze toegankelijk. Het Zeeuws Archief is de historische vind- en werkplaats voor iedereen die is geïnteresseerd in het verleden van Zeeland en de Zeeuwen.

Bron: {mosbookmarks:bm=1024}

Bericht geplaatst in: nieuwtje