VOLZIN-RELICANON: 25 VENSTERS OP DE GESCHIEDENIS VAN RELIGIEUS NEDERLAND

Geplaatst op 5 april 2007
VolZin nam het initiatief tot de relicanon na het verschijnen van de algemene historische canon van Nederland, eind 2006, die tot stand kwam onder leiding van de Commissie-Van Oostrom.

relicanon.jpgVolZin, oecumenisch opinieblad voor geloof en samenleving, presenteert deze week de 'Volzin-relicanon van Nederland'. In 25 doorkijkjes belicht de canon de religieuze wordingsgeschiedenis van Nederland. De canon werd opgesteld in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK); 45 historici leverde een bijdrage. De samenstelling van de eindversie is van de hand van de kerkhistoricus Willem van der Meiden. VolZin nam het initiatief tot de relicanon na het verschijnen van de algemene historische canon van Nederland, eind 2006, die tot stand kwam onder leiding van de Commissie-Van Oostrom. In die canon moest de religieuze geschiedenis het doen met slechts een handjevol onderwerpen. Een beetje mager vond de redactie. Onder het motto 'Wie een canon wil hebben moet er zelf eentje maken', ging zij aan de slag en nodigde de leden van de VNK uit om mee te werken. Hoewel een enkeling aangaf schoon genoeg te hebben van de Nederlandse lijstjesgekte van de laatste jaren en niet wenste mee te werken aan 'een infantilisering' van de kerk- en eligiegeschiedenis, waren de meeste reactie positief en enthousiast. "Onze opstelling in dezen was van meet af aan helder: het maken van een religiehistorische canon is vanzelfsprekend zowel een belachelijke onderneming als een erg leuke manier om aandacht te vragen voor de geschiedenis van dit onmisbare aspect van de Nederlandse samenleving", relativeert Van der Meiden de ernst van de zaak. "Wij begrijpen volstrekt wat de tegenstanders bedoelen en doen er toch aan mee, uit liefde voor dit merkwaardige land dat zo nadrukkelijk door de godsdienstige ontwikkelingen geworden is wat het is." Het resultaat is 25 vensters op de ontwikkeling van Nederlands godsdienstige geschiedenis, lopend van de Maastrichtse 'moederkerken van het christendom' tot de uitkomst van het recente WRR-rapport, waaruit blijkt dat Nederland weliswaar geen kerkelijk land meer is maar wel 'een gelovig land'. In komende afleveringen van VolZin zal in een reeks van 25 korte artikelen ieder venster een stukje verder worden opengezet.

Debatdag over de VolZin-relicanon
Op zaterdag 12 mei organiseert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis voor alle belangstellenden samen met VolZin een debatdag over de VolZin-relicanon van Nederland. Negen kenners van de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis verzorgen voordrachten en gaan met elkaar in debat. Hoofdredacteur Jan van Hooydonk: presentatie van de canon; kerkhistoricus A.Th. van Deursen: 'Wat moeten Nederlanders weten van de kerkgeschiedenis?'; Willem van der Meiden: de VolZin-canon en de journalistiek. Verdere medewerking: Angela Berlis, Auke Jelsma, George Harinck, Hubert Slings, Marit Monteiro en Ton van der Schans. De dag duurt van 10.15 tot 16.00 uur. Plaats: Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht. Toegang is gratis. Nadere inlichtingen: www.nederlandsekerkgeschiedenis.nl , www.opiniebladvolzin.nl , www.religiegeschiedenis.nl , tel. 020-6936424.

pdf Relicanon

Bericht geplaatst in: nieuwtje