REDDINGSOPERATIE PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

Geplaatst op 10 juni 2007
De Koninklijke Bibliotheek KB heeft de Handelingen, Kamerstukken en Aanhangels van de Staten Generaal van 1990 tot 1995 gedigitaliseerd.

De Koninklijke Bibliotheek KB heeft de Handelingen, Kamerstukken en Aanhangels van de Staten Generaal van 1990 tot 1995 gedigitaliseerd. Deze zijn sinds afgelopen vrijdag op te vragen. Het is een belangrijke stap in een gigantische operatie, die in 2010 ertoe moet leiden dat alle verslagen van de Eerste en Tweede Kamer vanaf 1814 digitaal toegankelijk zijn. Het gaat om ruim twee miljoen pagina's, ofwel meer dan 150 meter aan documenten. Het digitaliseren moet voorkomen dat deze parlementaire geschiedenis op korte termijn verloren zou gaan.

In een persbericht schrijft de KB: 'De collectie van schriftelijke kamerverslagen en kamerstukken vormt één van de belangrijkste bronnen voor onderzoek naar de parlementaire geschiedenis en van de geschiedenis van de Nederlandse samenleving als geheel.' Daarom werd bezorgd gereageerd toen bleek dat met name het negentiende-eeuwse materiaal verloren dreigde te gaan vanwege de slechte kwaliteit van het papier.

Bron: /Geschiedenis
http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/35080399/
http://www.statengerneraaldigitaal.nl

Bericht geplaatst in: nieuwtje