CONGRES KNHG

Geplaatst op 13 september 2010 door Lucia Hogervorst
Congres KNHG
Op 1 oktober aanstaande is er een KNHG congres over de plaats van de Nederlandse koloniale geschiedenis in het historiografisch debat in Nederland. 
Wat is de plaats van de Nederlandse koloniale geschiedenis in het historiografisch debat in Nederland?

Over die vraag gaat het najaarscongres van het KNHG ‘A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts’. Het doel van het congres is aansluiting te zoeken bij benaderingswijzen die in Engeland en Frankrijk in ontwikkeling zijn. Sprekers zullen proberen verbanden te leggen tussen de geschiedenis van de koloniën en die van het moederland. Deze thematiek is niet alleen van belang voor experts maar ook voor de bredere Nederlandse historische gemeenschap.

Het congres vindt plaats op 1 oktober in Den Haag (Koninklijke Bibliotheek).

De voertaal van het congres is Engels; de discussie kan ook in het Nederlands worden gevoerd. Via de link vindt u een uitgebreid programma, de abstracts van de lezingen en informatie over de aanmelding.

Meer over het KNHG congresBericht geplaatst in: nieuwtje, agenda