GROEIEND AANTAL BEZOEKERS IN LEGERMUSEUM

Geplaatst op 4 januari 2006
2005 was een succesvol jaar voor het Legermuseum Delft.
Het Legermuseum in Delft ontving in 2005 61.000 bezoekers. Dat is 12% meer dan in het voorgaande jaar. Het museum zet daarmee de stijgende trend van de laatste jaren door, en streeft ook de komende jaren naar een verdere groei. Hiervoor ontwikkelt het museum een uitgebreid aanbod aan tentoonstellingen en activiteiten, voor verschillende groepen bezoekers en voor verschillende leeftijden. Daarnaast zijn de tarieven aangepast; jongeren van 12 tot 17 jaar krijgen nu korting en de toegang voor studenten is gratis.
 
De stijgende bezoekcijfers en publieke aandacht van de laatste jaren laten een toenemende belangstelling zien bij het publiek voor de historische en actuele onderwerpen die het museum belicht (van Romeinen tot en met VN-missies). Naast de unieke militair-historische collectie en de basisexpositie, organiseert het Legermuseum elk jaar meerdere tentoonstellingen, activiteiten en evenementen.
 
In 2005 waren het de tijdelijke tentoonstellingen, ‘Wilhelmina, Vorstin in oorlogstijd’,
‘Heavy Metal’, de kunsttentoonstelling ‘Krijgsgewoel’, en de in oktober geopende tentoonstelling ‘Voor Napoleon, Hollanders in oorlogstijd 1792-1815’ die bezoekers naar het museum trokken. Ook de semi-permanente expositie voor de jeugd, ‘Ridder Roderik, een middeleeuws avontuur’, is nog steeds een publiekstrekker. Daarnaast bleken de activiteitenprogramma’s in weekenden en schoolvakanties erg in trek bij gezinnen.
Het Legermuseum ontvangt wekelijks groepen voor thematische rondleidingen, waaronder ook veel schoolgroepen. De nieuwe lespakketten die het museum hiervoor ontwikkelde, hebben bijgedragen aan een grote toestroom uit het onderwijs. Daarnaast biedt het museum ook rondleidingen op maat voor specifiek militair-historisch geïnteresseerde bezoekers.
Behalve een toenemend aantal bezoekers aan het museum zelf, wordt ook de website steeds meer geraadpleegd. In 2004 waren dat 65.000 gerichte bezoeken. De in 2005 gelanceerde nieuwe website trok bijna 100.000 gerichte bezoeken.
 
Het museum verwacht dat dit aantal volgend jaar verder zal stijgen, aangezien dan het Collectie Informatie Centrum on line gaat; in het voorjaar gaat de site met informatie over de Legermuseumcollectie van start. Deze wordt in de komende jaren steeds verder uitgebreid.
In 2006 biedt het Legermuseum weer een aantrekkelijk programma; naast de spectaculaire en interessante vakantieprogramma’s en evenementen is er onder meer een tentoonstelling over buskruit te zien (vanaf juni 2006).
 
{mosbookmarks:bm=806}
Bericht geplaatst in: nieuwtje