NIEUWE VERENIGING VAN STAMBOOMONDERZOEKERS

Geplaatst op 4 januari 2006
De Genealogische Computer Vereniging is een vereniging voor mensen die stamboomonderzoek als hobby hebben en de computer daarbij intensief gebruiken.
Ons land is een nieuwe vereniging rijker. De Genealogische Computer Vereniging is een vereniging voor mensen die stamboomonderzoek als hobby hebben en de computer, speciale computerprogramma's en het Internet gebruiken om hun stamboomgegevens bij elkaar te krijgen en dit tot een logisch geheel vormen.
 
Volgens de initiatiefnemers evolueert ook deze hobby mee met de ontwikkelingen van de techniek. Zo zijn er vandaag de dag legio computerprogramma's om de verkregen stamboomgegevens logisch en netjes te rangschikken en om sneller onderlinge familiebanden te ontdekken. Daarnaast gaan steeds meer archiefinstellingen er toe over om delen van hun archieven v
 
ia het Internet beschikbaar te stellen. Neem alleen al het landelijke GenLias-project. Voor iedereen die met deze hobby bezig is van enorm belang, omdat daarmee de gegevens van de Burgerlijke Stand via het Internet op termijn beschikbaar komen. Zolang een archief niet de complete acte via het Internet laat zien, verdient het overigens nog de voorkeur om die acte vervolgens wel bij het archief op te vragen of in te gaan zien.
 
Twee redenen zijn daarbij van belang: bij het overnemen van de gegevens kan wel eens een type- of leesfout zijn opgetreden en ten tweede biedt zo'n acte meer informatie dan alleen maar de persoon waar het om gaat. Als voorbeeld de getuigen bij een huwelijk.
 
Onder het motto "leden voor leden" werkt de vereniging aan belangenbehartiging, uitwisseling van gegevens en ervaringen, voortgaande professionalisering en kwaliteitsverbetering van de door de vereniging zelf, danwel door andere partijen aangeboden en ontwikkelde digitale ontsluiting van archiefmateriaal. Zij wil daarvoor collectieve projecten optuigen en workshops en themabijeenkomsten organiseren.
 
De nieuwe vereniging wil een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de digitale toegankelijkheid van archieven en gegevens. Leden van de nieuwe vereniging waren vorig jaar betrokken bij een advies aan de archieven hoe hun websites toegankelijker gemaakt kunnen worden voor het publiek. Ook zou zij graag een betere eenheid in tarieven willen zien, want nu hanteren archieven prijzen gebaseerd op hun eigen exploitatierekening. De overheid geeft hier nog geen richtlijnen voor.
 
Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de computertechnologie snel en is het zaak om als stamboomonderzoeker een beetje bij te blijven bij die ontwikkelingen. Zo biedt de vereniging met artikelen en tips op haar website en in haar digitale nieuwsbrief ook informatie over wat er qua techniek allemaal voor ontwikkelingen in computerland gaande zijn of worden verwacht.
 
Het secretariaat van de vereniging is gevestigd aan de Vronkenlaan 31, 2352 EK Leiderdorp, secretaris@computergenealogie.org
 
Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de vereniging.
 
{mosbookmarks:bm=807}
 
 
Bericht geplaatst in: nieuwtje