NEDERLAND IN NAPOLEONTISCHE TIJD

Geplaatst op 4 januari 2006
Het Legermuseum organiseert in de maanden februari – maart 2006 diverse activiteiten, waarin Nederland in de Napoleontische periode centraal staat.
Deze activiteiten sluiten aan op de tentoonstelling Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd 1792-1815, die momenteel in het Legermuseum loopt (t/m 2 april 2006). Op het programma staan twee battlefield tours, een internationale studiedag en een nazatendag.
 

Battlefieldtour in Bergen, zondag 5 februari 2006
Deze tour begint in Delft, met ontvangst en een bezoek aan de tentoonstelling Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd 1792-1815. Daarna wordt de tocht voortgezet per bus naar het voormalig strijdtoneel in Noord-Holland, waar Engels en Russische troepen in 1799 tevergeefs probeerden de Bataafse Republiek binnen te vallen. Met militair-historicus Marco van der Hoeven worden plaatsen bezocht, waar tijdens de invasie belangrijke gevechten hebben plaatsgevonden.

Datum:              zondag 5  februari 2006
Tijd:                  10.00 uur – ca. 18.00 uur
Plaats:              Delft, Bergen
Prijs:                30 euro (inclusief museumbezoek, koffie/thee, lunch, busreis en begeleiding)
Reserveren:      telefonisch bij Publiekservice, T 015 – 215 05 08

Internationale studiedag, zaterdag 18 februari 2006
Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd 1792-1815
Naar aanleiding van de tentoonstelling Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd 1792-1815 vindt er op 18 februari 2006 een internationale studiedag plaats in het Legermuseum te Delft. Centraal thema zijn de persoonlijke verhalen van soldaten die samen met Hollanders voor of tegen Napoleon vochten.
Sprekers uit binnen- en buitenland geven een beeld van de belevenissen van deze mannen en hun motivatie, de rol van hun nationaliteit en de verwerking van hun ervaringen. De nalatenschap staat centraal: brieven en egodocumenten, maar ook uniformen, wapens en uitrustingstukken.
Specialisten van het Legermuseum Delft geven een exposé over hoe zij uniformen en andere materiële getuigenissen bij het onderzoek dat voor de tentoonstelling is verricht, hebben gebruikt. Daarbij zullen ze ook een deel van hun geheimen als tip weggeven...
Datum:               zaterdag 18 februari 2006
Tijd:                   9.45 uur – 17.00 uur
Plaats:               Legermuseum, Korte Geer 1 Delft
Prijs:                 35 euro
Informatie en
Aanmelding (voor 1 februari) :    a.soer@legermuseum.nl

Nazatendag, zaterdag 11 maart 2006
Mijn over-over-grootvader vocht voor/tegen Napoleon
Tijdens deze dag kunnen bezoekers meegebrachte (familie)documenten, brieven, objecten van militairen die tijdens de Napoleontische periode 1792-1815 een rol hebben gespeeld, door deskundigen in het museum laten onderzoeken. Ook kunnen zij hun ‘ familieverhalen’ vertellen.
Datum:               zaterdag 11 maart 2006
Tijd:                   13.00 uur – 17.00 uur
Plaats:              Legermuseum, Korte Geer 1, Delft
Prijs:                  toegangskaartje museum
Reserveren:         telefonisch bij Publiekservice, T 015 – 215 05 08
Battlefieldtour naar Waterloo (Belgie), zaterdag 25 maart 2006
Na een bezoek aan de tentoonstelling Voor Napoleon. Hollanders in oorlogstijd 1792-1815 reist men per bus naar het slagveld van Waterloo, waar Napoleon in 1815 zijn laatste slag vocht, en verloor. Onder begeleiding van militair-historicus Marco van der Hoeven wordt een bezoek gebracht aan het Wellington Museum en Le Caillou, het hoofdkwartier van Napoleon. Ook kan men een wandeling maken over het slagveld.
Datum:               zaterdag 25 maart 2006
Tijd:                   10.00 uur – ca. 19.00 uur
Plaats:              Delft, Waterloo (B)
Prijs:                 35 euro (inclusief bezoek musea, koffie/thee, lunch, busreis en begeleiding)
Reserveren:         telefonisch bij Publiekservice, T 015 – 215 05 08
Voor alle bovenvermelde activiteiten geldt: meer info op de website van het Legermuseum.
{mosbookmarks:bm=806}
Bericht geplaatst in: nieuwtje