MEER BEZOEKERS VOOR NOORDBRABANTS MUSEM

Geplaatst op 4 januari 2006
Het bijna voorbije jaar telde het grootste aantal bezoekers dat het museum ooit in één jaar tijd heeft gehad, maar liefst 250.000.
Het bijna voorbije jaar telde het grootste aantal bezoekers dat het museum ooit in één jaar tijd heeft gehad, maar liefst 250.000. Dat resultaat is vooral te danken aan de succesrijke expositie Knus over het dagelijks leven in de jaren vijftig.
Het succes van Knus doet nog wel eens vergeten dat het museum ook met de andere exposities succes heeft gehad. Zo kende de tentoonstelling van kunstenaar Evert Thielen bijna 43.000 bezoekers en de tentoonstelling Broedertwist, nog te zien t/m 8 januari 2006, werd bezocht door 25.000 bezoekers.

De afgelopen jaren voert het museum een expositiebeleid waarmee niet alleen meer bezoekers worden bereikt, maar waarin ook geprobeerd wordt te komen tot een verbreding van de bestaande bezoekersgroepen. Het museum slaagt daarin door een goede mix aan tentoonstellingen te maken waarin het accent beurtelings op kunst, geschiedenis of cultuurgeschiedenis ligt.

Naast dit hoofd programma maakt het museum nog een reeks aan middelgrote en kleine exposities. Zo nodigt het museum jaarlijks acht jonge en veelbelovende kunstenaars uit om gedurende een periode van ongeveer zes weken te exposeren. Het geeft vaak een vliegende staart aan hun loopbaan als kunstenaar en het museum heeft door dit programma een variërend aanbod aan actuele kunst uit de eigen regio.

Maar de topper van het afgelopen jaar was Knus met bijna 170.000 bezoekers uit vrijwel alle leeftijdscategorieën. Vanwege het grote aantal bezoekers kreeg het museum het merkwaardige verwijt populistisch bezig te zijn, kritiek die de directie ver van zich af schuift. Knus was immers een zorgvuldig opgezette cultuurhistorische expositie van een type waar het museum al jaren bekend om is.

Dat het hier een onderwerp uit de recente geschiedenis betrof kan moeilijk als een verwijt worden gemaakt. Juist het feit dat mensen de recente geschiedenis herkennen als een deel van hun eigen identiteit verklaart het succes. Bijkomende aspecten waren nostalgie, een romantische verlangen naar een geïdealiseerde tijd enzovoort.
Uit de enquête tijdens de expositie bleek overigens ook dat zeker niet alle bezoekers de vijftiger jaren beschouwden als een tijd van gezelligheid en saamhorigheid. Veel mensen hadden ook negatieve herinneringen en vrijwel niemand verlangde nog naar de tijd van toen terug.

Het succes van de expositie Knus is aanleiding voor het museum om in 2007 een expositie te maken met als titel 'Wauw!' over de zeventiger jaren. Het is een logisch vervolg op Knus omdat in de beeldvorming van veel mensen tussen 1970 en 1980 de fragmentatie van onze maatschappij definitief een einde zou maken aan de vermeende saamhorigheid van vóór die tijd.

Ook voor deze tentoonstelling zal het Noordbrabants museum een beroep doen op het publiek om aan de expositie bij te dragen met voorwerpen die in hun ogen karakteristiek zijn voor deze periode.
{mosbookmarks:bm=732}
Bericht geplaatst in: nieuwtje