DE BOKKENRIJDERS

"snagts als zy uyt stelen gingen, [reyden zij] op bokken, deze bokken en zoude geene natuerlyke bokken geweest zyn, maer de duyvel in gestaltenise van eenen ofte meer bokken"

Lees meer
Geplaatst op 26 februari 2007 door Frank Heinen