ADENAUER

Konrad Adenauer, ‘der Alte’,  is zonder enige discussie een van de markanste figuren uit de naoorlogse Europese geschiedenis.

Lees meer
Geplaatst op 13 augustus 2010 door Jos Martens

MEERSTEMMIGE CANON MONOCULTUREEL HERDENKEN IN EEN MULTICULTURELE MAATSCHAPPIJ

Of de Commissie-Van Oostrom aan de discussie een einde heeft gemaakt, is echter nog onzeker. De kans lijkt groot dat de onenigheid over wat wij zouden moeten weten over het verleden zal blijven bestaan.

Lees meer
Geplaatst op 15 oktober 2006

DUITSE KEIZER OP HOLLANDSE BODEM

Was het een oorlogsmisdadiger die op 10 november 1918 over de Duitse grens kwam en zijn toevlucht zocht in Nederland?

Lees meer
Geplaatst op 10 november 2005 door Leon Mijderwijk

DAGELIJKSE REALITEIT TIJDENS DE 30-JARIGE OORLOG

In de beeldvorming over de 30-jarige oorlog was de relatie tussen soldaten en gewone bevolking een uitgemaakte zaak: de soldaten buitten de mensen uit en misbruikten hen.

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005

LEOPOLD VON RANKE

Von Ranke is binnen de historiografische traditie met name bekend geworden als de grondlegger van de kritische (objectieve) geschiedschrijving en als de meester van de bronnenkritiek.

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005