OMSTREDEN BEELD J.P. COEN MAG BLIJVEN

Na een burgerinitiatief debatteerde de gemeenteraad van Hoorn op 12 juli j.l. over het omstreden standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Uitkomst: Coen mag blijven. 

Lees meer
Geplaatst op 14 juli 2011 door Lucia Hogervorst