‘DESER LANDEN CRIJCHSVOLCK’

De discussie over de militaire revolutie is in de jaren vijftig van de twintigste eeuw opgestart door Michael Roberts met zijn artikel The military Revolution, 1560 - 1660. In deze these benadrukte Roberts een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich op militair en op politiek terrein hadden voorgedaan. Initiator van deze ontwikkelingen was Maurits van Nassau (1567 - 1625) die een aantal belangrijke legerhervormingen startte en doorvoerde.

Lees meer
Geplaatst op 3 april 2007