PAUSEN ZIJN OOK MENSEN

Een geschiedenis van religie, macht, cultuur en politiek. De Pausen, een Geschiedenis door John Julius Norwich.

Lees meer
Geplaatst op 2 oktober 2011 door Lieke Wijnia

WALBURGIS EN WILDEMAN

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis   Walburgis en Wildeman Achttiende Dag van de Kerkgeschiedenis - in samenwerking met de Historische Vereniging Zutphen

Lees meer
Geplaatst op 18 oktober 2006

AFSCHEIDING IN ULRUM, 1834

Met de kerkelijke beweging in de 19e eeuw die we de Afscheiding noemen, verloor de Nederlandse Hervormde Kerk een deel van haar orthodoxe leden. Er vormden zich afgescheiden gemeenten. Uiteindelijk ontstonden zo gereformeerde kerken (in een bonte verscheidenheid).

Lees meer
Geplaatst op 1 januari 2005 door Peter van den Burg