BIOGRAFIE GENERAAL WINKELMAN

Geplaatst op 21 juni 2006
In dit boek wordt een biografische schets van deze Nederlandse generaal gegeven. Het gaat over zijn privé en publiek optreden, als burger en militair.
winkelmanGeneraal Henri G. Winkelman is de enige opperbevelhebber van Land- en Zeemacht die het leger heeft gecommandeerd in oorlogs- tijd. Hoewel gepensioneerd, zag hij het als zijn taak om een nieuw krijgsplan te maken en de verhoudingen tussen de militaire en politieke top te verbeteren.
Na de Duitse inval gaf hij op kalme wijze leiding aan de verdedi- gingsoperaties en gaf koningin en het angstige kabinet vastberaden advies. Met name door zijn toedoen heeft koningin Wilhelmina besloten naar Engeland te vertrekken, waardoor de Oranjedynastie niet in Duitse handen viel.
Toen ook de regering het land had verlaten, werd hem het totale militaire en politieke gezag opgedragen. Na zware strijd zag hij zich gedwongen te capituleren om onnodig bloedvergieten te voorkomen.
Winkelman is meer dan een capitulerend generaal. Geestelijk bleef hij staande en was een inspirerend voorbeeld doordat hij recht en democratie hoog in het vaandel had staan en voortdurend het Duitse gezag betwiste. Dit bracht hem vijf jaar in krijgsgevangenschap.
Na de oorlog kreeg hij de hoogste koninklijke onderscheiding omgehangen.

In dit boek wordt een biografische schets van deze Nederlandse generaal gegeven. Het gaat over zijn privé en publiek optreden, als burger en militair. Op dit laatste ligt echter het accent. Sterke en zwakke kanten worden belicht, een kritische afweging wordt niet achterwege gelaten.

Generaal H.G. Winkelman, standvastig strijder is een verbeterde en uitgebreide versie van het in 2002 verschenen boek ‘Een soldaat doet zijn plicht’.

Titel: Generaal H.G. Winkelman, standvastig strijder
Auteur: Teo van Middelkoop
isbn  90 5994 103 9
prijs: € 29,95
formaat: 18 x 25 cm
416 pagina’s – 300 illustraties
gebonden in harde band
 
Bericht geplaatst in: nieuwtje