TESTAMENT VAN ELBERT VOLKENSZ

Geplaatst op 8 juli 2006

Moderne media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is de cd ‘Het testament van Elbert Volkensz’.

amersfoortModerne media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is de cd ‘Het testament van Elbert Volkensz’. In de visie van de makers moeten bronnen gecombineerd worden met het gebruik daarvan in de virtuele ruimte. Daarbij is het zeker niet de bedoeling dat de inhoud van de cd eenvoudig is. Even stevig aanpoten wordt zeker van de gebruiker verwacht. Hoewel de achtergrond historisch is, hebben de makers ingestoken op een multidisciplinaire aanpak waarbij zaken als kaartoriëntatie en probleemoplossend handelen aan de orde komen. Alle drie de doelen komen ruimschoots aan bod.

De cd is vooral gericht op slimme kinderen in de basisvorming die onder begeleiding van een leerkracht een speurtocht beginnen. De begeleiding van de docent is niet voor niets: de vragen zijn soms lastig en de leerlingen moeten flink nadenken en doorvragen voordat zij verder kunnen gaan. Het is belangrijk dat de vraag én het doel begrepen worden. De leerlingen moeten daarom goed gemotiveerd zijn om de cd door te komen. Al deze doelen zijn samengevat is een historische speurtocht door het centrum van Amersfoort. Het oude centrum van Amersfoort is redelijk goed bewaard gebleven en kan daarom prima dienen als achtergrond. De makers hebben een aantal historische plekken in de binnenstad van Amersfoort gefotografeerd. Via panoramafoto’s (die later weer vereenvoudigd zijn) krijgt de gebruiker een mooi beeld van het historische Amersfoort. Naast het gebruik van gebouwen als bron hebben de makers ook een aantal bronnen zelf gecreëerd, zoals schilderijen en mensen die informatie geven.

De opdracht
In de introductie van de cd wordt de gebruiker in de trein meegenomen naar Amersfoort. Er wordt uitgelegd waarom je naar Amersfoort onderweg bent en wat er van je verwacht wordt. Het blijkt dat een goede kennis, Denise, een brief heeft meegegeven uit 1600. De brief is geschreven door Elbert aan zijn zoon vlak voor zijn dood. In deze brief maakt Elbert duidelijk dat hij een geheim met zich mee heeft gedragen: hij is medeschuldig aan de dood van zijn ouders. Maar het is onduidelijk wat er zich precies heel afgespeelt. Denise wil graag weten wat er gebeurd is en heeft daarom de hulp ingeroepen van de gebruiker. Ergens in Amersfoort is een kistje verborgen waarin een brief zit die de waarheid duidelijk moet maken. Aan de hand van verschillende vragen help je Denise met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Elbert. De persoon van Elbert is historisch. Via de gerechtelijke archieven hebben de makers interessante informatie gevonden die deels via de speurtocht terug te vinden is. Zo hebben zij ontdekt dat Elbert zijn familieleden heeft aangegeven op beschuldiging van hekserij. Uit het onderzoek is overigens niet helemaal duidelijk geworden waarom Elbert dit gedaan heeft maar het leverde genoeg materiaal op voor het idee van de speurtocht.

In Amersfoort
Na de intro voorbij komt de hoofdpersoon aan op het stationsplein in Amersfoort. Vanaf dat moment is de gebruiker onderzoeker. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met de zoektocht. Er is een bedrag van €90 beschikbaar om met verschillende bussen door Amersfoort te reizen. De leerlingen moeten zo dus goed opletten of zij in de goede bus zitten. Verkeerd rijden is geen probleem, maar het geld raakt een keer op. Als dat het geval is moet er geld verdiend worden. Informatie kan op verschillende manieren verkregen worden. Allereerst is er het VVV waar informatie en folders gevraagd kunnen worden. Op sommige plekken zijn er mensen die wetenswaardigheden vertellen. Maar ook tijdens de speurtocht kunnen de leerlingen informatie vinden. Via de verschillende bronnen van informatie leert de leerling het structureren van informatie. Nadat deze eenmaal (spelenderwijs) verkregen is, gaat het avontuur beginnen. Met de bus kom je uit op verschillende plekken in de stad. Soms stuurt Denise e-mails die aanwijzingen geven en de gebruiker verder leiden in de speurtocht. De gebruiker kan relevante gebouwen bezoeken en krijgt een foto te zien. Dit zijn moderne foto’s van historische gebouwen die er in de tijd van Elbert ook al gestaan hebben. Soms zijn de opdrachten aan de pittige kant; de makers hebben het gewicht van de opdracht ingecalculeerd en daarom is de hulp van een leerkracht ook zeker niet altijd overbodig. Goed waarnemen en lezen zijn dan ook van groot belang voor het succesvol uitspelen van de cd.

Concluderend kan gesteld worden dat de cd een prima middel is om slimme, gemotiveerde leerlingen verder is hun ontwikkeling te helpen. De leerdoelen dragen daar zeker aan bij. Het enige wat scholen mogelijk zal weerhouden om de cd massaal aan te schaffen is de stevige prijs van €150 voor de netwerkversie.
Bericht geplaatst in: artikel