SPORT EN STAD IN HET ROMEINSE OOSTEN

Geplaatst op 23 november 2006
De vakgroep Oude Geschiedenis (UvA) organiseert op dinsdag 28 november een lezing getiteld:
Sport en stad in het Romeinse oosten.
De vakgroep Oude Geschiedenis (UvA) organiseert in het kader van de lezingencyclus Sport en volksvermaak in de Oudheid op dinsdag 28 november een lezing getiteld:

Sport en stad in het Romeinse oosten
Prof.dr. Onno van Nijf - Rijksuniversiteit Groningen

De Griekse wedstrijdsport had een belangrijke plaats in de wereld van de Griekse steden van het Romeinse keizerrijk. Vrijwel alle steden organiseerden op regelmatige basis een of meer festivals ter ere van goden, keizers of belangrijke medeburgers, waarin wedstrijden een belangrijke rol speelden. Het lijkt zelfs alsof de steden met elkaar wedijverden om de mooiste, de grootste en de best bezochte spelen te organiseren. Gymnasia, stadia en andere sportfaciliteiten bepaalden in een belangrijke mate het aanzicht van het stedelijk landschap, waarin ook talloze erestandbeelden voor succesvolle sporters opvielen. Wedstrijdsport moet zo in een gemiddelde stad heel wat politieke tijd en financiële middelen opgeslokt hebben. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in het ideologische belang van sport – en vooral van sportief succes – voor de stedelijke elites.

Prof. dr. Onno van Nijf is als hoogleraar Oude Geschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de sociaal-economische, culturele en politieke aspecten van de Griekse steden in de hellenistische en Romeinse periode en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over de stads- en festivalcultuur van het Romeinse oosten. Daarnaast is hij een groot kenner van de Griekse en Latijnse epigrafie.

Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: Zaal 004 van het Bungehuis, Spuistraat 210 te Amsterdam
Voor meer informatie: Patrick Gouw (p.gouw@uva.nl)
Bericht geplaatst in: nieuwtje