1600-1650

Geplaatst op 12 december 2006
Slag bij Nieuwpoort, Elizabeth, VOC, Jamestown, 12 jarig bestand, Cervantes, 30 jarige oorlog, Rembrandt, Vrede van Münster en meer....
1600 Giordano Bruno - een Italiaanse monnik en wetenschapper - wordt wegens ketterij verbrand. Hamlet van William Shakespeare gaat in Londen in premiere.
1600 Slag bij Nieuwpoort
1602 Oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de Republiek
1603 Arminius hoogleraar aan Leidse universiteit
1603 Elisabeth I van Engeland sterft - opgevolgd door James Stuart (Jacobus). Personele unie tussen Schotland en Engeland. De Franse ontdekkingsreiziger Samuel de Champlain landt in Canada en zoekt naar een plaats om een Franse kolonie te stichten. Opening van de Pont Neuf in Parijs door Hendrik IV - nu nog de oudste brug in Parijs.
1603 Lieven de Key bouwt Vleeshal in Haarlem
1604 Oostende wordt door de Spanjaarden heroverd op de Nederlanden. Nieuw Spanje wordt voor het eerst Mexico genoemd. Het roken van tabak wordt steeds meer gemeengoed in Europa. Tijd van Troebelen in Rusland. Othello van William Shakespeare gaat in premiere. Gallileo Gallilei ontdekt de wetten van de zwaartekracht
1605 In Engeland wordt het zogenaamde Gunpowder plot ontmaskerd. Guy Fawkes, de belangrijkste man achter dit plot wordt onthoofd. Shakespeares MacBeth gaat in premiere. De Nederlandse Republiek verovert de Molukken en Ambon van de Portugezen.
1605 Spinola opperbevelhebber Spaanse leger
1606 Het grote onbekende zuidland, oftewel Australië wordt ontdekt. De Nederlandse vloot blokeert de rivier de Taag (Portugal).
1607 Jamestown wordt gesticht in Noord-Amerika - de eerste kolonisten krijgen het zwaar te verduren: John Smith gaat op zoek naar eten en treft Pocahontas. Virginia wordt gesticht in Noord-Amerika
1608 Quebec wordt door de Fransen gesticht in Canada. Engeland en de Republiek sluiten zich aaneen in de strijd tegen Spanje. Paraguay (een Jesuïeten kolonie) wordt gesticht
1609 Begin Twaalfjarig Bestand tussen Spanje en de opstandelingen
1609 Binnen het Duitse Rijk verschijnen met regelmaat de eerste kranten. Protestantse en katholieke liga strijden tegen elkaar in het Duitse Rijk. Spanje stuurt alle Christelijke Moren (Moriscos) uit het land weg. De Nederlandse Republiek en Spanje sluiten een Twaalfjarig Bestand. Henry Hudson (in Nederlandse dienst) ontdekt Manhatten. De Bank van Amsterdam wordt gesticht
1610 Hendrik IV van Bourbon wordt vermoord door een katholieke geloofsfanaat - Lodewijk XIII volgt op, regentschap van zijn moeder Maria de Medici Eerste aandelen worden door de VOC in de Republiek in omloop gebracht. Strijd tussen Arminianen en Gomaristen in de Republiek. Henry Hudson ontdekt de naar hem vernoemde Hudson bay.
1610 Remonstrantie opgesteld door Uytenbogaert
1611 Eeuwig Edict
1611 Maria de Medici (Regentes in Frankrijk) sluit een verdrag met Spanje waarin zij stelt dat Frankrijk zich niet bemoeit met de interne aangelegenheden van Spanje. Tegelijkertijd wordt Lodewijk XIII uitgehuwelijkt aan Anna van Oostenrijk. Shakespeares The Tempest gaat in premiere. Gustav Adolf II komt aan de macht in Zweden
1612 Vorstius geweigerd als hoogleraar in Leiden
1613 Eerste vestiging van Nederlanders in Parimaribo. Begin van de dynastie van de Romanows in Rusland
1615 De Nationale Vergadering in Frankrijk wordt ontbonden. Richelieu wordt minister van oorlog in Frankrijk
1616 De Spaanse dichter en schrijver Cervantes overlijdt. Gallileo moet zich verantwoorden voor de inquisitie
1618 Dertig jarige oorlog in het Duitse Rijk begint door een opstand in Bohemen (Defensteratie van Praag). Maurits grijpt in bij de godsdiensttwisten in de Republiek: Van Oldebarnevelt wordt geëxecuteerd. Synode van Dordrecht
1618 Maurits grijpt in diverse steden in vele regenten worden afgezet
1619 Nationale Synode in Dordrecht
1619 Terechtstelling Oldenbarnevelt
1620 Mayflower zet koers naar Noord-Amerika (Massachusets). Nederlanders handelen ondertussen al ruim een jaar in Zwarte slaven in Noord-Amerika. Eerste onderzeeboot uitgeprobeerd. Bohemen wordt onderworpen (30-jarige oorlog) en weer gerecatholiceerd Nederlanders bouwen een fort bij Batavia
1621 Anthonis Dyck raadspensionaris
1621 Einde aan het 12 jarig bestand: Nederlanden en Spanje opnieuw in oorlog. Eerste Thanksgiving in New Plymouth in Noord Amerika, Engelse kolonisten eten samen met Indianen. Oprichting West Indische Compagine in de Republiek (Doel: Kaapvaart)
1621 Hugo de Groot (Grotius) ontsnapt in boekenkist uit Loevestein
1623 Samenzwering tegen prins Maurits
1624 Richelieu wordt eerste minister van Frankrijk
1625 Frederik Hendrik in vijf van de zeven gewesten stadhouder
1625 Jacobus I van Engeland sterft - opgevolgd door Karel I. Breda veroverd door de Spanjaarden in de Nederlanden. Nederlanders veroveren Bahia in Brazilië op de Spanjaarden. Frederik Hendrik wordt stadhouder in de Republiek. Een jaar later wordt Nieuw Nederland opgericht in Amerika.
1625 Maurits sterft
1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot
1628 Verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn
1629 La Rochelle is ondertussen weer heroverd op de Hugenoten in Frankrijk. Karel I van Engeland regeert zonder parlement. Brabant en Limburg worden door de Republiek veroverd
1630 Zweden neemt deel aan de 30-jarige oorlog (Zweedse interventie) (Gustav Adolf II)
1633 Dood landvoogdes Isabella
1635 Curaçao in handen van de WIC. Franse interventie in de 30-jarige oorlog
1635 Jacob van Campen bouwt Mauritshuis in Den Haag
1635 Verdelingsverdrag Republiek en Frankrijk over de Zuidelijke Nederlanden
1637 De Statenbijbel de officiële bijbelvertaling is gereed
1639 Tromp verslaat de Tweede Spaanse Armada
1640 Frederik Willem de Grote Keurvorst in Pruisen
1641 Latere stadhouder Willem II trouwt met Maria Stuart van Engeland
1641 Nederlanders vestigen zich op Decima voor Japan
1642 Engelse burgeroorlog - Karel I vlucht later naar Schotland, wordt later uitgeleverd en onthoofd. Begin van de Engelse republiek onder Cromwell - puriteinse hervormingen. Richelieu sterft en wordt opgevolgd door Mazarin
1642 Rembrandt schildert De Nachtwacht
1643 Lodewijk XIII overlijdt, Lodewijk XIV volgt op maar wegens zijn minderjarigheid nemen Mazarin en Maria de Medici het regentschap op zich
1647 Begin van de Fronde in Frankrijk (tot circa 1653). Willem II stadhouder van de Republiek.
1647 Frederik Hendrik sterft
1648 Vrede van Munster
1648 Vrede van Westfalen: einde aan de 30-jarige oorlog. Vrede van Münster: Nederlandse onafhankelijkheid wordt erkend door Spanje, einde aan de 80-jarige oorlog (Opstand)
1649 Engelse Republiek olv Cromwell
Bericht geplaatst in: artikel