GCV VERZOEKT ARCHIEFINSPECTIES VERBETERING VINDBAARHEID WEBSITES GEMEENTELIJKE ARCHIEVEN

Geplaatst op 11 december 2006
De GCV heeft aangedrongen op een betere vindbaarheid van de websites van gemeentelijke en provinciale/regionale archieven.

gcv.jpgDe Generalogische Computer Vereniging heeft bij het Landelijk Orgaan Provinciale Archief Inspecteurs, de Diva en de Erfgoedinspectie (v/h Rijks Archief Inspectie) aangedrongen op een betere vindbaarheid van de websites van gemeentelijke en provinciale/regionale archieven.

Leden van de GCV hebben twee jaar geleden op verzoek van Diva een onderzoek ingesteld naar de gebruiksvriendelijkheid van de websites van de archieven. Geconstateerd kan worden dat op dat punt de nodige vooruitgang wordt geboekt.
Wat de GCV op dit moment veel meer zorgen baart, is de vaak slechte vindbaarheid van de websites van (gemeentelijke, provinciale, regionale) archieven. Op veel gemeentelijke websites ontbreekt ten ene male een link naar het gemeentelijk of regionaal archief en wat in de optiek van de GCV nog veel erger is, is dat veel (gemeentelijke of regionale) archieven niet over een eigen website beschikken. In dat laatste geval wordt soms op de gemeentelijke website volstaan met de minimale vermelding dat het archief onderdeel is van de gemeentelijke organisatie en dat meneer X of mevrouw Y het hoofd van dat organisatieonderdeel is.

De GCV acht een minimale eis die aan de gemeentelijke website mag worden gesteld dat daar duidelijk is aangegeven waar het gemeentelijk archief digitaal is te vinden en te raadplegen.

Het bestuur van de GCV heeft de betreffende instanties verzocht er bij de gemeenten op aan te dringen dat hun archieven een duidelijke en goede plaats op hun website dienen te krijgen, danwel die archieven van een eigen website te voorzien.

Bericht geplaatst in: nieuwtje