BERICHTEN UIT DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

Geplaatst op 26 december 2006 door Reinard Maarleveld
Wanneer we in 2007 echt iets willen doen aan de multiculturele samenleving dan moet het anders.

snoopdogg.jpgNiet volgens de methode van de NPS. De NPS wil meer allochtonen op televisie. Ik citeer uit Trouw van 20 december: “Om meer allochtone kijkers te trekken heeft de Publieke Omroep doelen gesteld voor het aantal multiculturele onderwerpen en allochtone studiogasten(…). In het plan van de Publieke Omroep wordt per programma aangegeven hoeveel allochtonen moeten deelnemen. In het NCRV-programma 'Praatjesmakers' moet 'minimaal een van de acht kinderen zichtbaar afkomstig zijn van een ander continent'. 'De rijdende rechter' moet ministens twee zaken behandelen die zijn aangespannen door allochtonen.”

De denkfout van de NPS is begrijpelijk. Het is dezelfde denkfout die we zien bij het Mondriaanfonds: stel € 500.000 ter beschikking voor het stimuleren van “culturele diversiteit” en we zetten een stap vooruit. Het is dezelfde denkfout die gemaakt wordt door de Stichting Anno: wanneer we mensen meer informeren over hun geschiedenis voelen ze meer betrokkenheid bij de samenleving als geheel. Daarom moet er een Nationaal Museum komen.

Helaas: een allochtoon jongetje in 'Praatjesmakers' , een stimuleringsfonds cuturele diversiteit of een Nationaal Museum zijn geen oplossingen. De problemen zitten dieper. Publieke omroep, musea en het vak geschiedenis zijn namelijk onderwerpen die we in het geheel niet terugvinden op de agenda van allochtone jongeren. Ze kijken naar Snoop Dogg, chillen buiten met de matties en verlaten massaal de school zonder diploma.

De enige oplossing voor het probleem is investeren in onderwijs. In meer en beter onderwijs, meer begeleiding, meer zorg en aandacht. Daag de beste docenten uit les te gaan geven op de moeilijkste scholen. Beloon hen goed en beloon hen nog beter wanneer ze erin slagen het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Geef hen ook de verantwoordelijkheid om zaken fundamenteel te veranderen als ze dat nodig vinden. Een nieuw gebouw, kleinere klassen, professionele hulp op het gebied van begeleiding en beveiliging. Zorg dat meer allochtone leerlingen de eindstreep halen en doorstromen naar het hoger onderwijs.

Als dat lukt komen ze vanzelf terecht bij de publieke omroep, musea en andere culturele instellingen. Met een excuus-neger bij ‘De rijdende rechter’ schieten we niets op.


Bericht geplaatst in: artikel