BAROK EN ROCOCO

Geplaatst op 25 mei 2008 door Redactie
Barok en rococo
Wat wordt bedoeld met de term barok?  Over welke periode gaat het?

Barok

Overheersende kunststijl in Europa tussen 1600 en 1750. Letterlijk: “grillig gevormde parel”. In de late 18e eeuw en 19e eeuw wordt het woord ‘barok”gebruikt om kritiek uit te oefenen op deze stijl: overdadig, overdreven, grillig, bizar. De critici nemen de Renaissance-kunst als norm. Rond 1800 keert het neo-classicisme (kunst naar Griekse en Romeinse klassieke voorbeelden) zich af van de barok. 

Kenmerken barok:
- Weelderige vormen
- Dynamiek
- Vol emotie en drama
- Vaak in dienst van het geloof of vorstelijke macht
- Monumentaal, toeschouwer wordt overweldigd
- Gebaseerd op strakke regels en conventie
- “Totaalkunstwerk”: schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst komen samen in de constructie.

Historische achtergrond:
- Toenemende welvaart
- Opkomst burgerij laat zich gelden in cultuur (opera, theater, orkestmuziek, ook wereldse muziek)
- Contrareformatie wil superioriteit katholicisme aantonen

 

 

Muziek
Opera (opera seria->ernstig en opera buffa->komisch)
Monteverdi (1567-1643), L’Orfeo


Mozart (1756-1791), Le nozze di Figaro


Oratorium: ernstig werk voor koor, solisten en orkest. Geen kostuums en acteerwerk.
Händel (1685 – 1759), Messsiah


Passie (oratorium over het lijden van Christus)
JS Bach (1685 – 1750), Matthäuspassion

Cantate (religieuze liederen, aansluitend bij bijbelteksten. Eén of meer zangers of koor)
JS Bach (1685 – 1750), Jesus bleibt meine Freude

Sonate (instrumentale stukken volgens vast schema ingedeeld)
Scarlatti (1685 – 1757), Sonata K209

Concerto grosso (muziek voor orkest met solisten)
Arcangelo Corelli (1653 – 1713), Concerto Grosso op. VI, n.4 (parte 1)

Fuga (meerstemmige muziek met rijke variaties)
JSBach (1685 – 1750), Fuga

Suite (opeenvolging van verschillende dansen op muziek in eenzelfde toonsoort). Ook wel partita genoemd). Onderdelen bijvoorbeeld:
Allemande (Duitse dans)
Courante (Franse dans)
Sarabande (Spaanse dans)
Gigue (Snelle Schotse dans)
Sarabande

Bericht geplaatst in: artikel