UIT DE EERSTE HAND

Geplaatst op 5 oktober 2008 door Reinard Maarleveld
Uit de eerste hand

In Uit de eerste hand zijn (selecties van) de belangrijkste cultuurhistorische teksten uit de Europese geschiedenis samengebracht. In de reeks zijn tot nu toe vijf delen verschenen: De Grieken, De Romeinen, De Middeleeuwen I en II en De Renaissance.

Over wat nu eigenlijk “de belangrijkste teksten” zijn kan men van mening verschillen. Samensteller Ad de Visser heeft gekozen voor een breed overzicht waarin de erkende grootheden van elk tijdvak vertegenwoordigd zijn. Zijn doelgroep bestaat uit mensen die wel kennis willen nemen van passages uit “De Grote Werken”, maar die deze werken niet van kaft tot kaft zullen lezen en ook de commentaren en interpretaties van vakspecialisten terzijde laten liggen.

De gekozen teksten zijn thematisch geordend en van een korte inleiding voor zien. In de inleiding komen de biografische gegevens van de oorspronkelijke auteur aan de orde. Hier en daar is een piepklein portret opgenomen. De Visser schetst in enkele regels de achtergrond van het opgenomen werk. Soms gebruikt hij “tijdvakgenoten” om commentaar te geven op een passage. Zo gebruikt hij een tekst van Aristoteles om de Odyssee van Homerus toe te lichten (in De Grieken). De noten zijn kort en terzake en opgenomen op dezelfde bladzijde als de tekst waarop ze betrekking hebben.

Elk deel is door uitgeverij Damon sober maar strak uitgevoerd in een handzaam formaat (gebonden met stofomslag) en met een bescheiden omvang van rond de 260 pagina’s. De Visser heeft voor zijn keuzes zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recente vertalingen.

In het eerste deel van de reeks (De Grieken) staat een verantwoording waarin de samensteller zichzelf aanduidt als “een amateur, een liefhebber, niet officieel gekwalificeerd in de letteren.” Hier doet De Visser zich zelf te kort. Het is een enorme prestatie om een dergelijk reeks samen te stellen. Zonder een grote kennis van de westerse cultuurgeschiedenis en een uitzonderlijke belezenheid lukt dat niet. In de huidige vorm is de reeks vooral interessant voor mensen met een  brede belangstelling (al dan niet professioneel)  voor cultuur en geschiedenis. Als naslagwerk en bloemlezing mag het in ieder geval in de bibliotheken van scholen niet ontbreken. Elke taal-  en geschiedenisdocent zal De Visser dankbaar zijn voor zijn inspanningen.

Uit de eerste hand
Ad de Visser
Uitgeverij Damon
Vijf delen verschenen: De Grieken, De Romeinen, De Middeleeuwen I, De Middeleeuwen II en De Renaissance.
Prijs per deel: € 19,90

Uitgeverij Damon
Over de auteur

 

Bericht geplaatst in: artikel, boekrecensie, feniks docenten