PER SECONDE WIJZER OVER AMERIKAANSE PRESIDENTEN

Geplaatst op 9 november 2008 door Redactie
Per Seconde Wijzer over Amerikaanse presidenten
In twee lessen ga je het spel Per Seconde Wijzer spelen. Dit keer gaat het over Amerikaanse presidenten.
Instructie voor leerlingen (klas 3hv en hoger) met opmerkingen voor de docent

In twee lessen speel je het spel Per Seconde Wijzer met als onderwerp Amerikaanse presidenten sinds 1900.

I Voorbereiding op het spel (1 les)
In de eerste les ga je in een groep van vier leerlingen (het spelteam) de regels van het spel bestuderen en vragen maken voor het spel. Vervolgens ga je met je groep oefenen. In de tweede les ga je met de klas het spel spelen.

A Rolverdeling en taken van het spelteam
Quizmaster: vragensteller, kent de spelregels zeer goed.
Kandidaat: weet veel van Amerikaanse presidenten
Tijdwaarnemer: houdt de tijd bij met een digitale klok
Jury: geeft de goede antwoorden en houdt de geldscore bij. Beslist bij twijfel.

B Spelregels
De kandidaat krijgt 200 seconden speeltijd voor een spel. Bovendien krijgt hij bij de aanvang van een spel twee jokers.

Een spel bestaat uit 4 vragen en elke vraag uit 9 onderdelen waarvoor een antwoord moet worden gekozen. Eventueel kan de speler tijdens het spel zijn antwoorden verbeteren. Hij mag niet twee keer hetzelfde antwoord geven.

Zijn alle 9 onderdelen beantwoord dan roept de kandidaat “stop!”. De tijdwaarnemer kijkt hoeveel seconden er gespeeld zijn en trekt die af van het begintotaal van 200. Per goed beantwoorde vraag krijgt de kandidaat €20,-.

Nadat de onderdelen beantwoord zijn, kan de speler nog jokers inzetten om gemiste of foute antwoorden af te kopen. Het inzetten van een joker kost 16 seconden speeltijd per stuk. Bovendien moet er wel voldoende jokersaldo zijn. De speler kiest zijn jokers voordat gezegd wordt welke antwoorden hij goed had.

Heeft een kandidaat alle 9 onderdelen goed beantwoord (of met een joker afgekocht), dan wordt zijn jokersaldo met één verhoogd. De kandidaat moet in elke vraag tenminste 5 van de 9 onderdelen goed hebben binnen de tijd. Lukt dat niet dan valt hij af.

De quizmaster leest de goede combinaties voor en de jury houdt de geldstand bij (€20,- per goed antwoord). De tijdwaarnemer geeft aan hoeveel tijd de kandidaat nog heeft voor de resterende spellen.

Winnaar is degene die na 4 vragen het meeste geld heeft verdiend.

De 9 onderdelen
De kandidaat hoeft geen open vragen te beantwoorden maar maakt combinaties tussen gegeven antwoorden en de omschrijvingen die de quizmaster geeft.

Voorbeeld: de quizmaster geeft de kandidaat een lijstje met de namen van negen docenten. Vervolgens leest hij een beschrijving van de docent voor. De kandidaat moet dan zo snel mogelijk de naam van de docent aan de beschrijving koppelen.

C Bekijk een Per Seconde Wijzer aflevering op internet
Je kunt een voorbeeld bekijken op internet: klik hier en vervolgens de uitzending van 17 oktober bekijken.

D Suggesties voor onderdelen

Een namenlijst met presidenten voor de kandidaat en een omschrijving plus foto voor de quizmaster. Dat kan natuurlijk. Het spel wordt wat moeilijker door een lijst met citaten, bijnamen of crisissituaties (of een combinatie te maken) te maken en de kandidaat daar een president bij te laten plaatsen. De docent kan hier waardevolle suggesties doen, afhankelijk van de voorkennis van de leerlingen.

Op www.geschiedenis.nl vind je een lijst (als pdf) met basisinformatie over Amerikaanse presidenten vanaf 1900. Met Google kun je afbeeldingen van presidenten vinden. Klik hier voor de lijst.

E Voorronden
 Elke groep maakt een volledig spel. Dat betekent dus dat elke groep 4 vragen maakt van 9 onderdelen. De onderdelen moeten straks voor de hele klas te zien zijn. Werk daarom de onderdelen uit op A3 of A2 formaat. Zorg voor grote afbeeldingen en werk met viltstift en kleur. Kun je met een pc, een beamer en powerpoint werken, dan is dat natuurlijk niet nodig.  De docent gaat rond en stuurt met het maken van de onderdelen.

Als een groep alle onderdelen af heeft wordt het spel gespeeld binnen de groep. De groepsleden wisselen steeds van rol zodat elke groepslid bekend is met een mogelijke rol tijdens de finale. Wanneer het spel duidelijk is meldt de groep dat aan de docent. Die geeft vervolgens het sein voor de finale.

II Speel het spel met de klas (1 les)
De docent wijst een quizmaster, tijdwaarnemer, jury en een kandidaat aan. De quizmaster neemt de onderdelen van zijn groep mee. Het spel wordt voor het front van de klas gespeeld en de score wordt genoteerd. Na afloop kan een nieuw spel worden gestart met een nieuwe kandidaat of met een heel nieuw spelteam. De kandidaat die aan het einde het hoogste bedrag heeft wint.

Tijdsplanning les 1
Instructie door docent: 15 minuten
Leren spelregels en maken van 4 vragen met elk 9 onderdelen: 30 minuten
Voorronden: 15 minuten.

Tijdsplanning les 2
Finale: 20 minuten (per spel!)
Nabespreking met de docent: 10 minuten.

Opmerkingen voor de docent
Door onderdelen van de voorbereiding als huiswerk mee te geven kan tijd worden gewonnen:
- het leren van de spelregels
- het bekijken van een aflevering van PSW op Internet
- het verzamelen van informatiebronnen over Amerikaanse presidenten.

Het spel kan worden vereenvoudigd of moeilijker worden gemaakt door het aantal presidenten te beperken of te vergroten.

Belangrijk is de leerlingen tijdens het maken van de onderdelen bij te sturen. Zijn de vragen niet te moeilijk? Kunnen de leerlingen zelf voldoende invalshoeken bedenken? Gaat het niet te langzaam of te snel?

Zorg voor voldoende materiaal (A3 papier, viltstiften, knip-  en plakspullen, computers, beamer).

Zorg voor goede prijzen!
Bericht geplaatst in: artikel, feniks docenten, feniks webopdracht